Ilulissat

Kort

Idéoplæg

Ideoplægget omfatter en kortfattet teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om udbygningen af Ilulissat lufthavn og beskriver tillige det aktuelle stade for planlægningen. Den nuværende lufthavn med en 845 m landingsbane udbygges til en 2200 m landingsbane udstyret med landingshjælpemidler, der muliggør præcisionslanding til mindst en af baneenderne og evt. begge.

Ideoplæg og bilag

IDEOPLÆG teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om at etablere en lufthavn ved Ilulissat

Oversigtstegning 1:50.000 - Ilulissat lufthavn

Plantegning 1:10.000 - Ilulissat lufthavn

Anlægsprogram

Plan1-50000

1-5000

1-2000

 

Offentlig høring af VVM-redegørelsen for anlægsprojektet ’Udvidelse af Ilulissat Lufthavn’

Beskrivelse Den nuværende landingsbane i Ilulissat kan, med en længde på 845 meter og bredde på 30 meter, ikke modtage større fly, end typen Dash-8. Bygherre (Kalaallit Airports Holding A/S) ønsker derfor, at landingsbanen udbygges til en længde på 2.200 meter og en bredde på 45 meter. En sådan udvidelse vil betyde, at større fly (til omkring 200 passagerer) kan anvende lufthavnen. Baneudbygningen sker i samme område som der, hvor den nuværende lufthavn ligger. Dog vil den fremtidige landingsbane komme til at ligge ca. 150 meter forskudt mod nord og vest, ud mod kysten, i forhold til den nuværende landingsbane. Der kan ikke gennemføres en umiddelbar forlængelse af den nuværende bane, pga. den længere landingsbanes øgede krav til hindringsfrit luftrum. Den gamle landingsbane vil anvendes som rullevej (taxivej) i forhold til den nye landingsbane. Udover en udvidelse af landingsbanen, kræver de større fly og det øgede antal passagerer pr. afgang også mere plads ift. terminal, garage, parkeringsplads med mere, hvorfor der ud over landingsbanen skal etableres nye bygninger og servicefaciliteter med videre.   Borgermøder Kalaallit Airports A/S afholdte i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, borgermøde vedr. VVM-redegørelsen. Borgermødet bliv afholdt torsdag den 8. marts 2018 i Ilulissat.   Høring Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse. Høringsmaterialet består af følgende:

Udvidelse af Ilulissat Lufthavn – VVM-redegørelse

Udvidelse af Ilulissat Lufthavn – Ikke teknisk resume

Bilag 1: Rapport fra besigtigelse af flora fauna i Ilulissat

Bilag 2: Teknisk notat vedrørende flystøj for Ilulissat

Bilag 3: Visualisering af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat

Bilag 4: Informationer vedr udledningstilladelse for lufthavnsudvidelsen i Ilulissat

Illustrationer