Idéoplæg

Ideoplægget omfatter en kortfattet teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om udbygningen af Nuuk lufthavn og beskriver tillige det aktuelle stade for planlægningen. Den nuværende lufthavn med en 950 m landingsbane udbygges til en 2200 m landingsbane udstyret med landingshjælpemidler, der muliggør præcisionslanding til mindst en af baneenderne og evt. begge.

Kort

Ideoplæg og tegningsbilag

IDEOPLÆG teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om at etablere en lufthavn ved Nuuk

Oversigtstegning 1:50.000 - Baneoversigt Bane 01-b

Plantegning 1:10.000 - lufthavns disponering 01-b

Oversigtstegning 1:50.000 - Baneoversigt Bane 01-c

Plantegning 1:10.000 - Lufthavns disponering 01-c

Oversigtstegning 1:50.000 - Baneoversigt Bane 02-b

Plantegning 1:10.000 - Lufthavns disponering 02-b

Oversigtstegning 1:50.000 - Baneoversigt Bane 02-c

Anlægsprogram

Anlægsprogrammet blev færdiggjort i februar 2017 og er udarbejdet på grundlag af idéoplægget, hvor de nødvendige forudsætninger for opgavens videre bearbejdning er angivet. Anlægsprogrammet angiver de fysiske krav til friarealer, konstruktioner, installationer og overfladers kvalitet samt målsætninger om bæredygtighed, der forudsættes opfyldt.

Anlægsprogram og tegningsbilag:

Plan1-50000

1-5000

1-2000

 

Offentlig høring af VVM-redegørelsen for anlægsprojektet ’Udvidelse af Nuuk Lufthavn’

Beskrivelse Den nuværende landingsbane i Nuuk kan, med en længde på 950 meter og en bredde på 30 meter, ikke modtage større fly end dem der bruges i Grønland. Der er derfor ønske om, at landingsbanen udbygges til en længde på 2.200 meter og en bredde på 45 meter. En sådan udvidelse vil betyde at større fly kan lande direkte i Nuuk. Placeringen af den forlængede landingsbane vil tage udgangspunkt i den eksisterende bane, og landingsbanen vil derfor efter forlængelsen strække sig næsten helt fra Malenebugten i syd til Godthåbsfjorden i nord. Udover en udvidelse af landingsbanen, kræver de større fly og det øgede antal passagerer pr. afgang også mere plads ift. terminal, garage, parkeringsplads med mere, hvorfor der ud over landingsbanen skal etableres nye bygninger, servicefaciliteter med videre, som vil være nødvendige for lufthavnens drift.   Borgermøder Kalaallit Airports Holding A/S afholdte i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, borgermøder vedr. VVM redegørelsen. Borgermødet bliv afholdt mandag den 12. Marts 2018.   Høring Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse. Høringsmaterialet består af følgende:

Udvidelse af Nuuk Lufthavn – VVM-redegørelse

Udvidelse af Nuuk Lufthavn – Ikke teknisk resume

Bilag 1: Informationer vedr udledningstilladelse for lufthavnsudvidelsen i Nuuk

Bilag 2: Rapport fra besigtigelse af flora fauna i Nuuk

Bilag 3: Teknisk notat vedrørende flystøj for Nuuk

Bilag 4: Visualisering af lufthavnsudvidelsen i Nuuk

Illustrationer