Kort

Idéoplæg

Ideoplægget omfatter en kortfattet teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om at etablere en lufthavn ved Qaqortoq og beskriver tillige det aktuelle stade for planlægningen.

Lufthavnen anlægges med en 1500 m instrument landingsbane på nordsiden af Storefjeld. Landingsbanen placeres således, at den senere kan forlænges op til 1799 m. Køreafstanden mellem lufthavnen og Qaqortoq by bliver på ca. 6,5 km.

Ideoplæg og bilag

IDEOPLÆG teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om at etablere en lufthavn ved Qaqortoq

Plantegning 1:50.000 - Qaqortoq lufthavn

Plantegning 1:10.000 - Qaqortoq lufthavn

Anlægsprogram

Plan1-50000

1-2000

1-5000

Illustrationer