Sprængnings- og boreplaner for Ilulissat – 02/ 2020

Sprængnings- og boreplaner for Ilulissat – 02/ 2020

28. marts 2020

Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 2. kvartal 2020

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 2. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for april, maj og juni 2020.

Det vedlagte billede illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 2. kvartal 2020.

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 2. kvartal 2020 har til formål at anlægge anlægsvejen til projektområdet, samt et område til camp. Når anlægsvejen er etableret, er der skabt viden omkring fjeldet beskaffenhed, hvilket vil indgå i, hvordan resten af projektområdet skal udsprænges, og i hvilke faser.

Sprængningsaktiviteten

Det påregnes, at der sprænges op til 50.000 m3 i andet kvartal 2020 (1. april til 31. juni 2020).

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.


Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 2. kvartal 2020

Munck forventer at benytte en lokal entreprenør til både bore og sprængningsarbejdet. Det planlægges, at borearbejdet vil pågå, i en periode fra mandag til lørdag (07 – 18), med mulighed for søndagen, i det område der skal sprænges.


Sprængningsområder i Ilulissat for 2. kvartal 2020.