Projektleder med lufthavnserfaring

Projektleder med lufthavnserfaring

Ansøgningsfrist: 24.03.2020

Brænder du for projektledelse, har du operationel erfaring fra lufthavne og vil du bidrage til at etablere Grønlands nye lufthavnsprojekter? – så er du muligvis vores nye projektleder.

Kalaallit Airports blev stiftet i 2016 og har til formål at anlægge, eje og drive 3 lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Vi er i rivende udvikling og har mange opgaver og projekter at håndtere. Vi har derfor brug for en projektleder, som kan indgå i vores team for bygherreleverancer til teknisk og operationelt udstyr samt myndighedsgodkendelser. Vores kontor er beliggende i centrum af Nuuk.

Generel jobbeskrivelse

Projektlederen indgår til dagligt i et teknisk team og refererer til sin projektchef, samtidig arbejdes der tværfagligt i at hele organisationen for at skabe fremdrift.  Arbejdet sker i henhold til Kalaallit Airports Holding A/S’ og dets datterselskabers visioner og mål for de kommende lufthavnsprojekter i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Dette sker blandt andet ved, at du vægter en åben kommunikation og information til projektchefen/organisationen. Det koordinerende og resultatskabende projektarbejde forventes at ske via inddragelse af de praktiske, fysiske, tekniske, økonomisk og tidsmæssige rammer i overensstemmelse med opdraget.  

Ovenstående gælder såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til de valgte bygherrerådgivere, projekterende rådgivere, myndigheder samt øvrige nøgleinteressenter.

Dine konkrete arbejdsopgaver

Du kommer til at indgå i vores team for bygherreleverancer og myndighedsgodkendelser. Det vil sige den afdeling der står for indkøb af udstyr til de 3 lufthavne og desuden får lufthavnene godkendt fra A til Z.

Dine konkrete arbejdsopgaver er blandt andet:

 • Bygherreleverancer, herunder udbud af samt opfølgning på leverance og idriftsættelse af bl.a.:
  • Ground Support Equipment (GSE), herunder alle typer af rullende materiel
  • Flyveteknisk udstyr (bl.a. NAV, COM, MET og TWR) samt turbulensvarslingssystemer
  • Øvrige tekniske systemer i lufthavnene
 • Myndighedstilladelser, bl.a. sikring af og opfølgning på godkendelser med tilhørende vilkår, herunder især håndtering af ansøgninger, tilladelser og vilkår fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen indenfor Safety og Security
 • Levere input til udarbejdelse af flyvepladshåndbøger, driftsmanualer og uddannelsesmanualer
 • Koordinere forholdet med og være daglig kontaktperson til relevante rådgivere
 • Sikring af og opfølgning på indgåede kontrakter og rådgiveraftaler.
 • Med din praktiske lufthavnserfaring at agere sparringpartner til de andre teams i organisationen som arbejder med etablering af lufthavnsbygninger og anlægsarbejder ifm. landingsbanen.

Din profil

Dit primære bidrag skal være din tidligere erfaring fra lufthavnsdrift, så dine best practices kan tænkes ind allerede i etableringsfasen forud for de 3 lufthavnes åbning i efteråret 2023. Dit CV med dine hidtidige erfaringerne vil således vægte tungt. Din uddannelsesmæssige baggrund er fx en række kurser og certifikater indenfor lufthavnsbranchen, som f.eks. en ATS-uddannelse (Air Traffic Service) eller andre relevante uddannelser. Der lægges desuden vægt på erfaring med projektledelse- og styring.

Da vi er en lille organisation, hvor forventningerne er høje fra både politisk som fra offentlighedens side, er det vigtigt, at du kan trives og begå dig i et mangfoldigt miljø og besidder en god rummelighed og forhandlingsforståelse. Det er også vigtigt, at du sammen med dine specialiserede kompetencer kan se tingene og løsningerne i et bredere perspektiv. Vi forventer, at du indgår i teamet med stor åbenhed.

Derudover forventer vi, at du:

 • Kan samarbejde med eksterne rådgivere, og kan indtage en kritisk og fast holdning overfor disse
 • Har indgående erfaring med kvalitetssikringsarbejde og dokumentation på højt niveau
 • Er udadvendt, engageret, fleksibel og åben for nye ideer
 • Er daglig bruger af MS-office pakken og lignende it-systemer
 • Kan arbejde struktureret med store mængder information og data
 • Kan begå dig på engelsk på højt niveau

Vi tilbyder:

Aflønning sker i overensstemmelse med stillingens krav på individuelle vilkår. Ferie mv. optjenes og afvikles i henhold til den grønlandske ferielov.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Projektchef, Jesper Nordskilde, mail: jesper@kair.gl.

Din ansøgning vil blive behandlet løbende, så send din ansøgning vedlagt CV på mail til vores direktør Aviaaja Karlshøj Knudsen: aviaaja@kair.gl senest tirsdag den 24. marts 2020 klokken 12.00.