Qaqortoq

Bane

Der planlægges etableret en lufthavn ved Qaqortoq med en 1500 m landingsbane og tilhørende terminalområde. Landingsbanens bredde bliver 30 m.

I terminalområdet opføres der en passagerterminal samt en servicebygning og en selvstændig tårnbygning.

Der etableres landingshjælpemidler til instrumentlanding (Non-precision) til begge baneender.

Projektering pågår

Ideoplæg og bilag

IDEOPLÆG teknisk redegørelse for Selvstyrets planer om at etablere en lufthavn ved Qaqortoq Plantegning 1:50.000 - Qaqortoq lufthavn Plantegning 1:10.000 - Qaqortoq lufthavn

Terminal Bygninger

Projektet omhandler etablering af nye lufthavnsbygninger i forbindelse med ny lufthavn ved Qaqortoq og omfatter en ny terminalbygning, servicebygning samt AFIS tårn.

Lufthavnen anlægges nord for byen. Landingsbane og terminalområde er placeret og indrettet således, at der senere kan ske udbygning af landingsbanen til maksimalt 1.799 m.

Der opføres en ny terminalbygning samt en ny servicebygning til lufthavnens materiel og udstyr i det nye terminalområde. Tårnfunktionen placeres i en selvstændig tårnbygning vest for det nye terminalområde.

Den nye terminalbygning dimensioneres for, at der i bygningen samtidigt kan opholde sig 100 afgående og 100 ankommende passagerer. Servicebygningen dimensioneres til at rumme al materiel til lufthavnens drift.

Projektering er i gang

Terminal Bygninger

Plan1-50000 1-2000 1-5000