Dokumenter
Stiftelsesdokument
Vedtægter
Forretningsorden
Adfærdskodeks
Redegørelse vedrørende Retningslinjer for de Selvstyreejede aktieselskaber
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
KAIR Holding A/S Årsrapport 2019
Generalforsamlingsprotokollat 27.02.2019
Generalforsamlingsprotokollat 24.10.2019
Generalforsamlingsprotokollat 15.02.2019
Generalforsamlingsprotokollat 03.03.2017
Generalforsamlingsprotokollat 16.02.2018
Generalforsamlingsprotokollat 15.05.2018
Generalforsamlingsprotokollat 18.05.2020