Dokumenter
Stiftelsesdokument
Vedtægter
Forretningsorden
Adfærdskodeks
Redegørelse vedrørende Retningslinjer for de Selvstyreejede aktieselskaber
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Generalforsamlingsprotokollat 27.02.2019
Generalforsamlingsprotokollat 24.10.2019
Generalforsamlingsprotokollat 15.02.2019