Ilulissat

Bane

Dette projekt omfatter udførelse af anlægsarbejder for Ilulissat Lufthavn. Lufthavnen i Ilulissat udføres med landingsbane på 2.200 m, med én rullevej og med et terminalområde med forplads og byggefelter for terminal- og servicebygninger.

Udover anlægsarbejderne i Ilulissat for landingsbane, rullevej og forplads omfatter projektet blandt andet tilslutning til adgangsvej fra Ilulissat by, omlægning af slædespor, parkering i terminalområdet, udførelse af fundamenter og master for lys, jordarbejder for kabellægning inden for bane- og terminalområde, kloakledning samt indhegning af lufthavnen.

Licitation i gang

Terminal Bygninger

Projektet omhandler etablering af nye lufthavnsbygninger i forbindelse med udbygning af lufthavnen ved Ilulissat. Dette omfatter en ny terminalbygning, en ny servicebygning samt et nyt AFIS-tårn.

Den fremtidige landingsbane kommer til at ligge på en ny placering længere mod nord og tættere på kysten end den nuværende bane. Det nuværende terminalområde forbliver uændret og når eksisterende bane lukkes, etableres ny adgangsvej fra eksisterende lufthavnsvej til det nye terminalområde. Under anlæggelse af banen etableres en midlertidig adgangsvej til det nye terminalområde.

Der opføres en ny terminalbygning og servicebygning til lufthavnens materiel og udstyr i det nye terminalområde. Tårnfunktionen placeres i en selvstændig tårnbygning nord for det nye terminalområde.

Den nye terminalbygning dimensioneres for, at der i bygningen samtidigt kan opholde sig 300 afgående og 300 ankommende passagerer. Servicebygningen dimensioneres til at rumme al materiel til lufthavnens drift.

Projektering er i gang

VVM-redegørelse for Ilulissat Lufthavn

Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut) ønsker at forbedre landets trafikale infrastruktur. Herunder ønskes den nuværende lufthavn i Ilulissat udbygget.

Ilulissat Lufthavn er beliggende langs med kysten nord for Ilulissat by og vest for fjeldet Akinnaq. Ilulissat by er beliggende ca. 2 km syd for lufthavnen. Lufthavnen er anlagt i 1982 – 1984 og har en landingsbane, der er 845 meter lang og 30 meter bred.

Udvidelsen af lufthavnen omfatter etablering af en ny landingsbane på 2.200 meter samt en udvidelse af bredden til 45 meter. Derved vil flyvepladsen kunne klassificeres som en ”offentlig IMC-flyveplads”, som vil kunne benyttes af mellem- og langdistancefly på oversøiske flyruter. Udover etablering af en ny landingsbane vil der som en del af projektet blive etableret en række nye bygninger og anlæg, parkeringspladser, samt ske udvidelse/etablering af den nødvendige infrastruktur.

Den fulde VVM-redegørelse er vedhæftet som PDF:

VVM-redegørelse for Ilulissat Lufthavn

VVM-redegørelse for Ilulissat Lufthavn