Nuuk

Bane

Lufthavnen i Nuuk udføres med landingsbane på 2.200 m, med to rulleveje og med et terminalområde med forplads og byggefelter for terminal- og servicebygninger.

Udover anlægsarbejderne i Nuuk for landingsbane, rulleveje og forplads omfatter projektet blandt andet omlægning af og tilslutning til adgangsveje fra Nuuk by, parkering i terminalområdet, udførelse af fundamenter og master for lys, jordarbejder for kabellægning inden for bane- og terminalområde, vand- og kloakledning, omlægning af råvandsledning samt indhegning af lufthavnen.

Licitation i gang

Terminal Bygninger

Projektet omhandler nedrivning af eksisterende terminalbygning og AFIS tårn samt etablering af nye lufthavnsbygninger i forbindelse med udbygning af lufthavnen ved Nuuk.

Dette omfatter en ny terminalbygning, en ny servicebygning samt nyt AFIS-tårn.

Den nuværende terminalbygning inkl. tårn nedrives og der opføres en ny terminalbygning og service-bygning til lufthavnens materiel og udstyr syd for nuværende terminalområde. Tårnfunktionen placeres i en selvstændig tårnbygning placeret ved den vestlige gavl af den nuværende materielgarage.

Den nye terminalbygning dimensioneres for, at der i bygningen samtidigt kan opholde sig 400 afgående og 400 ankommende passagerer. Servicebygningen dimensioneres til at rumme al materiel til lufthavnens drift.

Projektering er i gang.

Anlægsprogram og tegningsbilag:

Plan1-50000

Offentlig høring af VVM-redegørelsen for anlægsprojektet ’Udvidelse af Nuuk Lufthavn’

Beskrivelse Den nuværende landingsbane i Nuuk kan, med en længde på 950 meter og en bredde på 30 meter, ikke modtage større fly end dem der bruges i Grønland. Der er derfor ønske om, at landingsbanen udbygges til en længde på 2.200 meter og en bredde på 45 meter. En sådan udvidelse vil betyde at større fly kan lande direkte i Nuuk. Placeringen af den forlængede landingsbane vil tage udgangspunkt i den eksisterende bane, og landingsbanen vil derfor efter forlængelsen strække sig næsten helt fra Malenebugten i syd til Godthåbsfjorden i nord. Udover en udvidelse af landingsbanen, kræver de større fly og det øgede antal passagerer pr. afgang også mere plads ift. terminal, garage, parkeringsplads med mere, hvorfor der ud over landingsbanen skal etableres nye bygninger, servicefaciliteter med videre, som vil være nødvendige for lufthavnens drift. Borgermøder Kalaallit Airports Holding A/S afholdte i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, borgermøder vedr. VVM redegørelsen. Borgermødet bliv afholdt mandag den 12. Marts 2018. Høring Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse. Høringsmaterialet består af følgende:

Udvidelse af Nuuk Lufthavn – VVM-redegørelse