Allakkiat
Malittarisassat
KAIR Domestic A/Sip ukiumoortumik nalunaarutaa 2019 (qallunaatut)
Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq ulloq 18.12.2019 ataatsimeersuarnermit allattuiffik