Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik

Uunga: Tilde Roland Høberg

30. oktobari 2019

Tunng.: Ukiup sisamararterutaata sisamaani qillerinissamut qaartiterinissamullu piffissamut pilersaarut

Aallaqqaasiut

ASN-imut akuersissummi takuneqarsinnaavoq, sanaartornerup ingerlanerani qillerinerit qaartiterinerillu ingerlanneqarnissaannut, piffissamut pilersaarusiaq najoqqutarineqartussaq suliarineqassasoq. Piffissamut pilersaarusiami qaartiterinermi suliat pilersaarutigineqartut nassuiarneqassapput aamma ilaatigut qaqqami qillerinissanut qaartiterinernullu piffissat ilanngunneqassapput. Pilersaarusiaq qaammatit pingasut siumut atuutissaaq aamma qaammatit pingasukkaarlugit nutarterneqartassaaq, qaartiterinermi suliat ingerlanneqartillugit. Nuummi innuttaasut pilersaarusiaq pillugu paasissutissinneqassapput,suliassat pilersaarutigineqartut pillugit paasisaqaqqullugit.

Allakkiaq una, ukiup sisamararterutaata sisamaani 2019-imi qillerinissanut qaartiterinissanullu pilersaarutigineqartunut piffissamut pilersaarusiamik najoqqutarineqartussamik imaqarpoq. Kalaallit Airportsip piffissamut pilersaarusiani qaammatit pingasukkaarlugit naleqquttunngorsartassavaa, pilersaarusiaq una taamaammat novembarimi decembarimilu 2019-imi atortussaavoq.

Ilanngussaq 1-imi kakkiussimasumi suliniuteqarfik tamakkerluni takussuserneqarpoq, qaartiterinermi suliat malillugit sumiiffinnut arfinilinnut agguataarneqarsimasoq.

Qaartiteriffinnik ataatsimut isiginninnermut nunap assinga

Qaartiterinermi sulianik pingaarnertut pilersaarusiornermi, suliniuteqarfiup sumiiffinnut agguataarneqarnera, qaartitsinermi mittarfimmik ingerlatsinermut navianartut aqunneqarnissaannut annerusumik attuumassuteqarpoq. Suliniuteqarfimmik agguaaneq KAIR-ip pingaarnertut suliassanik suliassinneqartartuanit Munck Gruppen A/S-imit kiisalu Civil Engineering A/S-imit (Munck)suliarineqarsimavoq – aamma t. p. qaartiterinermisuliat suliniuteqarfiup iluani nunami agguataarnerat ersersinneqarpoq. Qaartiterinermi piffissanut nalunaarsuiffiit KAIR-imitsuliarineqarsimapput.

Killiiffiit pingaarnerit

Mittarfik killiffinni pingaarnerni marlunni sananeqassaaq:

- Killiffik 1, oktobari 2019-imit juuli 2021-mut suliarineqassaaq. Tassani suliniuteqarfiup kujasissortaa pineqarpoq. Tamaani mittarfiup nutaap affaa siulleq pilersinneqassaaq. KIlliffik 1-imi qaartiterinermi suliat annerit sumiiffinni 1-imi, 2-mi, 5-imi aamma 6-imi suliarineqassapput, sumiiffik 3-mi qaartiterinerinissaq minnerussalluni.

- Killiffik 2, juuli 2021-mit aggusti 2023-mut suliarineqassaaq. Tassani mittarfimmik ingerlatsineq mittarfiup affaata nutaartaanut nuunneqassaaq, mittarfik pioreersoq atorunnaassaaq aamma mittarfiup nutaap ilaa avannarpasissoq pilersinneqassaaq. Qaartiterinerinermi suliat annerit sumiiffinni 3-mi, 4-mi aamma 5-imi ingerlanneqassapput.

Ujaqqerivik Illerngit 2001-ip kangiani sumiiffik 1-imi kiisalu Aqisseqarajuup kangiani sumiiffik 5-imi aamma 6-imi pilersinneqassaaq.

Ukiup sisamararterutaata sisamaani 2019-imi qillerilluni aamma qaartiterilluni suliat annerusumik sumiiffik 1-imi aamma sumiiffik 6-imi ingerlanneqassapput.

Qaartiterinermi suliat

Qaartiterinermi suliat, akuersissutit tamakkerlutik pissarsiarineqarnerisa kinguninngua aallartinneqassapput. Qaartiterinermi suliat annerpaartaat, sanaartornermi killiffimmi ukiut siulliit marluk iluanni ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Aallaqqaammut qaartiterinerit minnerusut 1.000 – 5.000 m3 qaartinneqartassapput, piffissallu ingerlanerani qaartiterinerit annertunerit (20.000 m3-mit annertunerit) qaartinneqartassallutik. Naatsorsuutigineqarpoq, ukiup sisamararterutaata sisamaanni (1. oktobari - 31. decembari 2019) 100.000 m3 tikillugit qaartiterisoqarnissaa. Qaartiterilluni suliat suliniuteqarfiup ilaani kujasissumi aallartinneqassapput.

Piffissami 22-07 qaartiterisoqartassanngilaq.

Qillerinermik suliat ukiup sisamararterutaata sisamaani 2019-imi qaartiterinermut pilersaarummut attuumassuteqartut

Munckimit qaartiterinernut qillerinermi qamutit qassiit atorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq aamma ataasinngornermit arfininngornermut (07 – 18) suliat taakku ulloq suliffiusoq naallugu unigatik ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqartariaqarpoq, sumiiffinni qaartiteriffissanut sapaat periarfissarineqarluni.

SMS-ikkut kiffartuussineq

Nalunaarsuiffik 1-imi qaartiterinermi piffissat amerlineqarneri, siullertut timmisartukkut angallannerit isumannaatsumik naammassineqarnissaannik qulakkeerinninnermik siunertaqartut pissutigalugit, Munck, SMS-ikkut kiffartuussinermik pilersitsiniarpoq, tassunga innuttaasut paasissutissanik kissaateqartut allatsissinnaapput, qaartitsinerillu sioqqullugit paasissutissinneqarlutik. Iluarsiissummut taamaattumut qanoq allatsissinnaanermut paasissutissat Kalaallit Airports A/S-ip nittartagaani saqqummersinneqassapput.

Ilanngussaq 1 – Munck, Sumiiffiit qaartiteriffissat, ukiup sisamararterutaata sisamaat 2019