FAQ

Apeqqutit akissutillu

Ilulissani nivanneq siulleq 2019-imi qaammatit pingasukkaat sisamaanni pissasoq Kalaallit Airports Gruppen-ip naatsorsuutigaa.

58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Tamat pisuni immikkut ittuni sanaartorfimmut takusaanissamut qaaqquneqarsinnaapput.

Aaqqissuussinerit taamaattut aalajangersimasuunngillat aammalu isumannaallisaanermut tunngasut arlalippassuit inissinneqareersimanissaat pisariaqarluni.

Suliassap sumiiffianut ataasiakkaanik takusaasoqarnissaq periarfissaqanngilaq, kisianni kattuffiit il.il. soqutiginnippata, takusaanissaq aaqqissuunneqarsinnaanersoq tusarniaalluni Kalaallit Airports Gruppen attavigineqarsinnaavoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

ILS tassaavoq Instrument Landing System. Timmisartortartut isikkivilutsillugu timmisartumik mitsitsisinnaanissaat periaatsimi qulakkeerneqartussaavoq.

Mittarfimmi atortulersuutit aammalu timmisartumi atortulersuutit, imminnut attaveqaqatigiittut, suleqatigiittussanngorlugit periaaseq suliaavoq.

Timmisartup timminermini tikiffissaminut qanillinerani, minnginnermi timmisartortartup assersuutigalugu isikkivilutsillugu atortulersuutit kisiisa atorlugit aqussinnaanissaanut, periaaseq atorneqartarpoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfiliornerni sanaartornermut pikkorissusilimmik nakkutilliinissaq pillugu Kalaallit Airports Gruppen Inuplan-imut isumaqatigiissuteqarpoq.

Sanaartornermut nakkutilliinermi piumasaqaatit sanaartornermut piumasaqaatigineqartut malillugit suut tamarmik sanaartorneqarnersut, ingerlaavartumik nakkutigineqassaaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

ASN-mut akuersissuteqarnermut atugassarititaasut ilaat tassaavoq, Kalaallit Airports Gruppen avatangiisinut pilersaarummik suliaqassasoq, tassani Nuummi Ilulissanilu mittarfinnik pilersitsinermi pissutsit arlalippassuit nassuiarneqassallutik.

Avatangiisinut pilersaarummi piumasaqaatit tunngavigalugit qaammatinut pingasukkaanut tamaginnut qaartiterinissamut pilersaarutit suliarineqartussaapput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Ilulissani aamma Nuummi mittarfiit 45 meterinik silissuseqarput. Qaqortumi mittarfik 30 meterinik silissuseqarpoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Timmisartut mittut tamarmik, ikummatissamik imaluunniit pisariaqartitanik allanik tamanna pissanersoq apeqqutaatinnagu, sullinneqarsinnaanissaat Kalaallit Airports Gruppen-ip ukkataraa.

Ikummatissamut tunngatillugu, timmisartunut ikummatissamik pitsaanerpaamik pilersuineq qanoq pisinnaanersoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip misissuleruttorpaa.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Danmarkimi Udlændingestyrelsen nunanit allamiunut suliassaqarfimmi oqartussaasuuvoq aammalu nunamiinnissamut akuersissutinik tunniusisartuulluni. Kalaallit Nunaanni kommunit sulinissamut akuersissutinik, Kalaallit Nunaanni nunamiinnissaq akuerineqarsimanngippat tunniunneqarsinnaanngitsunik, tunniussinissamut akisussaasuupput.

Tamatumunnga tunngatillugu suleriaatsit, Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut allanut tamaginnut atuuttunit, allaanerussasut isumaqassalluni, Kalaallit Airports Gruppen pissutissaqanngilaq.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfissami sulisussat qassiulissanersut, eqqortumik kisitsisiliinissamut suli siusippallaarpoq.

Mittarfiup ingerlanneqarneranut inuit amerlassusaasa saniatigut aamma arlalinnik kaffisortarfeqassaaq il.il., sulisoqartariaqartunik.

Tamatuma saniatigut terminalip illutaani inuussutissarsiortunut attartortinneqarsinnaasunik peqassasoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip naatsorsuutigaa.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717

Neqeroortitsinermut najoqqutassat, sermiiaanermut maskiinanik pisinissamut tunngavissiisussat, Kalaallit Airports Gruppen-ip maannakkorpiaq suliarileruttorpai. Maskiinat suut pisiarineqassanersut suli aalajangersarneqanngilaq. Sermiiaanermut maskiinanut piumasaqaatit neqeroortitsinermut najoqqutassani nassuiarneqassapput. Neqeroortitsinerup ingerlanerani suliffeqarfiit assigiinngitsut sermiiaanermut maskiinanik pilersuinermik suliassamut neqerooruteqassapput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

ASN-mut nassuiaat, sanatitsisup Naalakkersuisunut nassiussimasaa, sanaartugassaq pilersinneqassappat avatangiisinut sunniutaasinnaasunik nassuiaaviusoq, tunngavigalugu ASN-mut akuersissuteqarneq suliarineqartarpoq. Avatangiisit pinngortitarlu ukkatarineqarlutik ASN-mut akuersissuteqarneq, sanaartugassamik ASN-mut nassuiaat tunngavigalugu sananeqartussamik pilersitsinissamut Naalakkersuisunit tunniunneqartoq, akuersissutitut iluseqarpoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfiup ajornartinnagu ”mingutsitsinngitsumik” ingerlanissaa Kalaallit Airports Gruppen-ip ingerlaavartumik isumaliutersuutiginiarpaa.

Kalaallit Airports Gruppen-ip kingullertigut qimerloorsimasaasa ilagaat biilinik inaallagiamik ingerlatilinnik atuinissaq.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Terminalini nutaani atortorissaarutit sorpiaassanersut oqaatigissallugu suli siusippallaarpoq.

Taamaattoq siunnerfigineqarpoq terminalit nutaat taakkua, mittarfinni nutaaliaasuni allani ilaasut nalaattagaasa assinginik atortorissaarusersugaassasut.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Kalaallit Airports Holding A/S-imi atorfiit inuttaqanngitsut uani malinnaaffigisinnaavatit.

Uunga info@kair.gl kaammattorneqarnaq qinnuteqaammik nassiussinissamut tikilluaqusaajuaannarputit.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7

ILS-mi atortorissaaruteqarluni mittarfiit piukkunnassuseqarnerannut sanilliullugu suussulilerneqarsinnaapput. Suussutsini tamaginni, timmisartornermi silap qanoq issusaanut minnerpaaffissat pisariaqartut atuutsillugit, mittarfik isigisinnaanagu timmisartup appariartornermini qutsissusissaq ingerlaannarfigisinnaasaa minnerpaaffissaqarpoq.

CAT II-imi aamma III-imi mikkiartornermut timmisartuni mittarfinnilu atortorissaarutinut piumasaqaatit annertusiartorput, taamaalilluni isikkivilunnerutillugu minnerit ingerlanneqarsinnaalertarlutik.

Kategori III, IIIA-mut aamma IIIB-mut agguarneqarpoq.

CAT IIIA mikkiartornermi mittarfiup qulaani 50 fod (15m miss.) tikillugit aammalu mittarfiup ersittortaa minnerpaamik 200 meteriutillugu timmisartorfigineqarsinnaavoq.

CAT IIIB-mi mittarfiup takuneqarsinnaanissaanut qutsissusissap minnerpaaffissaannik piumasaqaateqartoqanngilaq. Peqatigisaanik isikkiviginnera 75 meterit tikillugit appartinneqarsinnaavoq, tassa imaappoq, assersuutigalugu ussissumik putsertumi, apilluni anorersuartumi assigisaanniluunniit. Assakaasut tutsinnginneranni mittarfiup takuneqarsinnaanissaa piumasaqaataanngilaq, aammalu mikkiartorneq tamarmi mittarfik takusimanaguluunniit ingerlanneqarsinnaalluni.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Naammagittaalliornissamut periarfissaq pisinnaatitaaffiuvoq inatsisini aalajangersagaasoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip tamakkiisumik ataqqisaa.

Taamaattoq naammagittaalliornermut suliap ingerlanera kinguartitsinermik sunniuteqartussaanngilaq, tamannalu isumaqarpoq, naammagittaalliornermut suliaq ingerlagaluartoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip suliaqarneq ingerlatiinnarsinnaagaa.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Instrument Flyve Regler tassaapput timmisartuussinerup qanoq ingerlanneqarsinnaaneranut maleruagassat aalajangersakkat.

IFR malillugu timmisartuussinermi timmisartortartoq pingaartumik ingerlaarnermut ikiuutaasussat atorlugit aammalu napasuliamit paasissutissiinerit iluaqutigalugit sumiissusersiussaaq.

IFR, VFR-mut (Visuelle Flyve Regler), isigisinnaasanik innersuussinerit iluaqutigalugit silagissutut nassuiarneqartuni, timmisartortartup timmisartumik ingerlatitsiffigisartagaanut, illuatungiliipput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfimmi isumannaallisaaviusoq nassuiarneqarpoq tassaasoq narsaamarnit aamma init killilersuiffiusut. Killilersuinerni portussutsinik killilersuisoqarajuppoq. Sumiiffimmi tassani tigussaasunik ikkussueqqusaanngilaq (taamaattoq timmisartut minnissaannut iluaqutaasussanik ikkussuisoqarsinnaavoq, soorlu assersuutigalugu mittarfiup sinaanni qaammaqqutit).

Nuup Ilulissallu mittarfiini isumannaallisaaviusut mittarfiup qeqqaniit, taaneqartartumi qeqqata titarnera, sinaannut illuttut 150 meterinik isorartussuseqarpoq. Mittarfinni isumannaallisaaviusut taamaalillutik ataatsimut katillugit 300 meterinik silissuseqarput. Qaqortumi isumannaallisaaviusoq qeqqata titarneraniit 75 meterinik isorartussuseqarpoq, tassa imaappoq katillugit 150 meterinik.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfiit sananeqartussanngorneranni, Nuummi aamma Qaqortumi mittarfiit eqqaanni attaveqaqatigiinnermut tunngasut eqqarsaatigineqartussat arlaqarput. Nuummiippoq erngup suliarineqanngitsup aqqutaa, Qaqortumiilluni erngup nukinganit nukissiorfimmit innaallagiap aqqutaa.

Nuumi erngup suliarineqanngitsup aqqutaa allatut inissinneqassaaq aammalu siunissami tikikkuminartunngorlugu ingeniørgang-imi ikkussuunneqassalluni.

Qaqortumi erngup nukinganik nukissiorfimmiit innaallagiap aqqutaa nunami inissinneqassaaq. Innuttaasut mittarfiit sananeqarnerisa malitsigisaanik imermik imaluunniit innaallagiamik amigaateqarnermik nalaataqannginnissaat, Nuummi aamma Qaqortumi eqqarsaatigineqassaaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717

Isumassarsianut tunngavissiaq tassaavoq, sanaartornermik suliassat piviusunngortinneqarnissaat siunertaralugu Namminersorlutik Oqartussat eqqarsaataannik, isumassarsiaannik pisariaqartitaannillu, Kalaallit Nunaanni mittarfiliassanut tunngaviusunut, piareersaanerit siulliit.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

ILS-mi atortorissaaruteqarluni mittarfiit piukkunnassuseqarnerannut sanilliullugu suussulilerneqarsinnaapput. Suussutsini tamaginni, timmisartornermi silap qanoq issusaanut minnerpaaffissat pisariaqartut atuutsillugit, mittarfik isigisinnaanagu timmisartup appariartornermini qutsissusissaq ingerlaannarfigisinnaasaa, minnerpaaffissaqarpoq.

CAT II-imi aamma III mikkiartornermut timmisartuni mittarfinnilu atortorissaarutinut piumasaqaatit annertusiartorput, taamaalilluni isikkivilunnerutillugu minnerit ingerlanneqarsinnaalertarlutik.

Kategori II-mi mikkiartornermi qutsissusissap minnerpaaffissaraa 100 fod (30m miss.), aammalu mittarfiup ersittortaa minnerpaamik 300 meteriussaaq. Taamaattoq maskiinamut pineqartumut, mittarfimmut pineqartumut imaluunniit sulisut nammineq malittarisassaannut suliaqarnermi piumasaqaateqarsinnaavoq, minnerpaaffissat qaffasinnerusut atorneqartussaasinnaallutik.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfinni boardingbridges-inik pilersitsisoqassanngilaq. Saqqaanut anisarfik nunap portoqqataani inissinneqartussanngorlugu illutassat ilusilersorneqarput.

Boardingbridge terminalip illutaani 1. sal-imiitinneqartarpoq. Boardingbrigde-nik pilersitsinerup aningaasaqarnermut tunngasortaasa saniatigut, Ilulissani aamma Qaqortumi terminalip illutai quleriiutinnagit sananeqassapput, taamaattumik taakkunani boardingbridge-nut periarfissaqarani.

Nuummi terminali quleriinngorlugu sananeqassaaq, kisianni nunataani assigiinngissutsit pissutigalugit boardingbridge-nik pilersitsisoqassanngilaq, pissutigalugu saqqaa aammalu timmisartumut anisarfik portoqqatigiittussaammata.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Sanaartornermi sulisut sumi najugaqassanersut entreprenørip taassumalu ataani entreprenørit toqqarneqartut nammineq aalajangissavaat.

Nunaminertamik entreprenørip "camp"-imik pilersitsivigisinnaasaanik toqqaanissaq pillugu Kalaallit Airports Gruppen kommunimut attaveqareerpoq. Nunaminertaq atorusunnerlugu, imaluunniit allamik aaqqiissutissarsiniarnerluni, entreprenørip nammineerluni aalajangissavaa.

Nunaminertaq toqqarneqartoq sisorartarfiit kujataanniippoq, kisianni sisorartarfimmit ungasissuseqarluarluni. Sisorartarfik camp-imik inissiisoqassappat tamatuminnga sunnerneqassanngilaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717

Nuuk aamma Ilulissat CAT I-imi ILS-imik mittarfeqassapput

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Entreprenørit isumaqatigiissuteqarfigineqartut Kalaallit Nunaanni inatsisinik naammassinnittussaapput.

Mittarfiliassat ataatsimoortut 2018-imi akuerineqarneranni allassimavoq, illuliortiternermut sanaartornermullu sulisussat nunanit allaneersut, aningaasarsianut atorfininnermullu atugassarititaasut Kalaallit Nunaanni pissutsit malillugit nalinginnaasut, tunngavigalugit atorfinitsinneqassasut.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Tamatumunnga pisariaqartitsisoqalerpat aammalu pisariaqartitsineq naammassineqarsinnaappat, paasissutissiilluni ataatsimiititsinerit ingerlanneqartassasut, Kalaallit Airports Gruppen siunertaqarpoq.

ataatsimiititsinerit Nuummi, Ilulissani Qaqortumilu ingerlanneqassapput aammalu nittartakkami matumani, inuit imminnut attaveqatigittarfiisigut tusagassiuutitigullu allagarsiissutigineqassallutik.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfissani nutaani tamaginni sullitat atugassaannik biilinut uninngasarfiliortoqassaaq. Nuummi biilit uninngasarfiat 4500 m2-it missaannik angissuseqassaaq. Biilit uninngasarfiinut naatsorsoraanni, inissaq ataaseq 30m2 missaanniitillugu (ingerlanissamut inissaq ilanngullugu), biilit uninngasarfii 150-it missaanniissapput.

Ilulissani illoqannginnersami 1900 m2-inik angissusilimmiittumi biilit uninngasarfiinut 65-it missaanniittunut inissaqassaaq. Sullitat atugassaasa biilit uninngasarfiisa saniatigut, mittarfimmi sulisut atugassaannik biilit uninngasarfiinik pilersitsisoqassaaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Timmisartumut ilaasut nunani tamalaani ornigassat marluk akornanni uninngangallarnissaat (aqqusaartut) periarfissaqartillugu, Nuummi Ilulissanilu mittarfiit nutaat aaqqissuunneqassapput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Suliffeqarfiup sanaartukkamik ASN-mut nalunaarummi allassimasumik pilersitsinissaq, allilerinissaq imaluunnit allanngortitsinissaq kissaatigippagu, sanatitsisoq ASN-mut nassuiaammik suliaqartussaavoq. ASN-mut nassuiaammi sanaartugassap avatangiisinut sunniutissaattut ilimagineqartut nassuiarneqartussaapput, aammalu iliuusissanut avatangiisinut sunniinerlunnerit akiornissaannut sanatitsisup atuutsinniagaannut siunnersuuteqartoqassalluni.

Sanaartukkamik pilersitsinermi iluaqutissartaasunut sanilliullugu, avatangiisinut sunniutaasinnaasut akuersaarneqarsinnaanersut aalajangiinissamut Naalakkersuisut ASN-mut nassuiaat atortussaavaat. Sanaartugassaq pilersinneqarsinnaasoq Naalakkersuisut aalajangiissappata, tamanna ASN-mut nassuiaat tunngavigalugu Naalakkersuisut ASN-mut akuersissuteqarnerisigut pissaaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfinnut nutaanut tunngatillugu tapiiffigineqanngitsumik ingerlatassanut tunngasut Kalaallit Airports Gruppen-ip paasinialeruttorpai.

Timmisartuutileqatigiiffiit timmisartukkut nassiussanik ullumikkut pisartunit annertunerusunik nassarsinnaappata, mittarfinni nutaani taakkunani tamakkiisumik ingerlatsineq aallartippat tamanna pisariitsumik ingerlanneqarsinnaasoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Co2-mik qanoq annertutigisumik sanaartugassat aniatitsinissaannut Kalaallit Airports Gruppen naatsorsuisimanngilaq.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Danskit Sakkutuuisa timmisartui F35 Ilulissani Nuummilu mittarfissani missinnaapput. Timmisartunut taamaattunut tunngatillugu annertunerusunik apeqqutissaqartut Arktisk Kommando-mut innersuunneqarput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Aalarulunnernik alapernaarsueriaatsit iluanni teknologi ineriartortuaannarpoq. Taamaattumik pissutsinik misissuinerit arlalippassuit suli pisussaapput. Aalarulunnernik alapernaarsueriaaseq sorleq mittarfissani ikkussuunneqassanersoq oqaatigissallugu suli siusippallaarpoq.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Kalaallit Nunaanni mittarfeqanngilaq immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarsimanngitsunik.

Kalaallit Nunaanni mittarfiit ullumikkut pioreersut arlallit, ullumi sananeqassagaluarpata, Danmarkimi Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen-imit immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqartariaqassagaluartut, Kalaallit Airports Gruppen ersarissumik naliliivoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfinnut pingasunut tamaginnut qatserisartunut annaassiniartartunullu atortussanik pisisoqassaaq. Atortussat pisiarineqartussat annertussusaannut pisinnaasassaannullu mittarfiup angissusaa apeqqutaasussaavoq, taamaattumillu Nuummi Ilulissanilu mittarfiit Qaqortumi mittarfimmit allaanerusunik atortoqartussaapput. Qatserisartut biilii aamma annaassiniarnermut atortussat neqeroortitsinermik ingerlatitsinikkut pisiarineqassapput.

Neqeroortitsinermut najoqqutassat maannakkorpiaq suliarineqaleruttorput, taamaattumik atortussat suut pisiarineqassanersoq aammalu qanoq akeqassanersut, Kalaallit Airports Gruppen maannakkorpiaq paasissutissiissutigisinnaanngilaa.

Qatserisartut annaassiniarnermullu atortut aamma maleruagassanik arlalippassuarnik naammassinniffiusussaapput, taamaattumillu Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen-imi akuersissuteqarfigineqartussaallutik.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Neqeroorutit tiguneqartut ingerlatseqatigiiffiup missingersuutaannit annertunerujussuunerisa malitsigisaanik Qaqortumi mittarfimmik sanaartornermik suliaqarnissamut neqeroortitsineq Kalaallit Airports Domestic A/Smit ajoraluartumik taamaatinneqarpoq. Qaqortumi mittarfiliornissaq ukioq 2020mi aallartinneqanngitsoorneranik tamanna kingunerivaa.

Nuummut Ilulissanullu annerpaamik sulisussat 100-it marlussuit sinnerlugit tikerarnissaat naatsorsuutigineqanngilaq aammalu Qaqortumut tikerartut suli ikinnerusussaallutik. Kalaallit Airports Gruppen pisiniarfiit ulluinnarni atugassanik nioqquteqartut pisiniarnermut periusissaannut akuliunnissamut pisinnaatitaanngilaq imaluunniit akuliunniarani.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfiit sananeqarnerat ilutigalugu, aamma illoqarfinni mittarfeqartuni unnuinissamut periarfissanik amerlanerusunik sanasoqassasoq naatsorsuutigineqarluinnarpoq. Taamaattoq ilaasut kinguaattoornernut taamaatitsinernullu atatillugu pisinnaatitaaffiisa naammassinissaannut akisussaaffik timmisartuutileqatigiiffinniippoq.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

ILS-mi atortorissaaruteqarluni mittarfiit piukkunnassuseqarnerannut sanilliullugu suussulilerneqarsinnaapput. Suussutsini tamaginni, timmisartornermi silap qanoq issusaanut minnerpaaffissat pisariaqartut atuutsillugit, mittarfik isigisinnaanagu timmisartup appariartornermini qutsissusissaq ingerlaannarfigisinnaasaa, minnerpaaffissaqarpoq.

Mittarfimmi CAT I-imiittumi, timmisartortartup mikkiartornermi miliivinnermini mittarfik suli isigisinnaasariaqarpaa, aammalu mittarfiup qulaani 200 fod tikillugu taamaallaat ingerlaannaqqusaalluni. Mittarfiup ersittortaa, tassaasoq mittarfiup isikkiviginnera isigisinnaasassanut atortulersuutinit (RVR) uuttortarneqartoq, aamma minnerpaamik 550 meteriussaaq. Minnerpaaffissat taakkua naammassineqarsinnaanngippata, kaaviiaarluni timmisoqartariaqarpoq misileeqqittariaqarlunilu, imaluunniit sumiiffimmut allamut silaginnerusumukartariaqarluni.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Danmarkimi Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Kalaallit Nunaanni mittarfinnut akuersisartuuvoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Assersuutigalugu illut ajoquserneqarpat imaluunniit sanaartornermik illuliortiternermillu suliassat tunngavigalugit taarsiivigineqartussaatitaallutik isumaqaruit, tamanna sillimmasiisarfernut nalunaarutigissavat.

Sillimmasiisarfippit Kalaallit Airports Gruppen-ip sillimmasiisarfia attaveqarfigissavaa, tamatuma kingorna suliassaq tassani isumagineqassalluni. Naammagittaalliuutit allat uunga info@kair.gl ingerlatinneqassapput.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Nuummi nivanneq siulleq 2019-imi qaammatit pingasukkaat sisamaanni pissasoq Kalaallit Airports Gruppen-ip naatsorsuutigaa.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717

Ilulissani, Nuummi Qaqortumilu mittarfiit sanaartorneqarnerannut tunngasunik apeqqutissaqaraanni allanilluunniit oqaasissaqaraanni, mail-it makkua aqqutigalugit saaffiginnittoqarsinnaavoq:

Nuummi suliassaq pillugu: Nuuk@kair.gl 

Ilulissani suliassaq pillugu: Ilulissat@kair.gl 

Qaqortumi suliassaq pillugu: Qaqortoq@kair.gl 

Apeqqutissat allat quppernermi matumani immersugassaq una atorlugu imaluunniit uunga info@kair.gl imaluunniit oqarasuaammut: +299 34 21 40 apeqqutigineqarsinnaapput

Tusagassiortut uunga innersuunneqarput: pr@kair.gl imalt. oqarasuaat: +299 34 21 46

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

PAPI, uunga naalisaataavoq Precision Approach Path Indicator aammalu nutserneqarsinnaalluni ”eqqortumik mikkiartornissamut tikkuussisussaq”.

PAPI seqersittaataapput mittarfimmi aappaluttumik qaqortumillu qalipaateqartut, timmisartuussinerup naajartornerani mikkiartornermi sammivissap pitsaanerpaap sammiviginissaanut, mikkiartornermi timmisartortartup takusaqarsinnaaneranut iluaqutaasussatut atorneqartoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Ilulissani mittarfissamut ASN-mut akuersissuteqarneq 2018-imi oktobarimi Naalakkersuisunit tunniunneqarpoq.

Nuummi mittarfissamut ASN-mut akuersissuteqarneq 2019-imi martsimi Naalakkersuisunit tunniunneqarpoq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Tassani suliffissarsiornissaq siunertaralugu entreprenøri ajugaasoq nammineerluni attaveqarfigineqassasoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip inassutigaa. Entreprenøri ajugaasoq pillugu paasissutissiinerit nittartakkami matuma tamanut saqqummiunneqassapput.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfissami sulisussat qassiulissanersut, eqqortumik kisitsisiliinissamut suli siusippallaarpoq. Mittarfiup ingerlanneqarneranut inuit amerlassusaasa saniatigut aamma arlalinnik kaffisortarfeqassaaq il.il., sulisoqartariaqartunik. Tamatuma saniatigut terminalip illutaani inuussutissarsiortunut attartortinneqarsinnaasunik peqassasoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip naatsorsuutigaa.

8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d

Innuttaasut imaluunniit suliffeqarfiit ilai nammineerlutik imaluunniit inuussutissarsiortutut terminalip illutaannut nutaanut soqutiginnikkunik, Kalaallit Airports Holding A/S-mut saaffiginnissinnaapput, mail: info@kair.gl oqarasuaat: 34 21 40.

18fbc8be-9273-4e6c-9e97-d7baced4aab7,468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Mittarfissami sulisussat qassiulissanersut, eqqortumik kisitsisiliinissamut suli siusippallaarpoq.

Mittarfiup ingerlanneqarneranut inuit amerlassusaasa saniatigut aamma arlalinnik kaffisortarfeqassaaq il.il., sulisoqartariaqartunik. Tamatuma saniatigut terminalip illutaani inuussutissarsiortunut attartortinneqarsinnaasunik peqassasoq, Kalaallit Airports Gruppen-ip naatsorsuutigaa.

58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Ilulissani Nuummilu mittarfiit 2.200 meterinik takissuseqassapput. Qaqortumi mittarfik 1.500 meterinik takissuseqassaaq.

468fd151-c6b4-43b6-b1c2-b243e95e6158,58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,8e44e6ee-846a-4581-8941-66851ba078a5,e01b215d-1930-49f9-8453-efd24ba3d42d,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb

Sanaartornermi sulisut sumi najugaqassanersut entreprenørip taassumalu ataani entreprenørit toqqarneqartut kommuni suleqatigalugu nammineq aalajangissavaat.

Camps-inik pilersitsinissamut nunaminertamik kommuni entrepernørimut atugassiissaaq. Nunaminertaq atorusunnerlugu, imaluunniit allamik aaqqiissutissarsiniarnerluni, entreprenørip nammineerluni aalajangissavaa.

58bf263d-ef94-4364-938b-cb5919224717,f590b6ab-e8e9-457b-bdc2-5f9ac002c6eb