Ilulissani qillerinissamut qaartiterinissamullu pilersaarutit - 02/ 2020

2020-imi qaammatit pingasukkaat aappaanni Ilulissani qillerinernissamut qaartiterinissamullu pilersaarusiaq

VVM-mut akuersissuteqarnermi allassimavoq, piffissami sanaartorfiusumi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnerit ingerlanneqarnissaannut pingaarnernut piffissamut pilersaarummik suliaqartoqassasoq. Piffissamut pilersaarummi qaartiterinermik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut nassuiarneqassapput aammalu qaqqami qillerinernut aamma qaartiterinernut piffissat ilaatinneqassallutik. Pilersaarut qaammatinut pingasunut tullernut atuutissaaq aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit ingerlatillugit, qaammatit pingasukkaarlugit nutarterneqartassalluni. Ilulissani innuttaasut pilersaarut pillugu paasissutissiivigineqassapput, taamaalillutik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut pillugit paasisimassallugu.

Allakkiaq manna 2020-imi qaammatikkaat pingasut aappaanni qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnissanut pilersaarutigineqartunut pingaarnertigut piffissamut pilersaarummik imaqarpoq. Kalaallit Airports qaammatit pingasukkaarlugit piffissamut pilersaarutiminik naapertuuttunngortitsisarpoq, taamaattumik pilersaarut manna 2020- imi apriilimut, maajimut aamma juunimut atuuppoq.

Assimi ilanngunneqartumi suli suliniutip nunaminertaa tamarmiusoq takussutissiarineqarpoq, peqatigisaanillu 2020-imi qaammatit pingasukkaat aappaannut sumiiffik qaartiteriviusussaq takutinneqarluni.

Sumiiffinnut qaartiteriviusussanut nunap assinga takussutissiaq

Suliassap nunaminertaa sumiiffinnut aggulunneqarluni, qaartiterinernik suliaqarnernut pingaarnernut pilersaarut, pingaartumik mittarfimmi ingerlatsinermut qaartiterinermi navianaateqartut iliuuseqarfigineqarnissaannut tunngassuteqarput. Sumiiffinnut agguluineq KAIR-ip entreprenørianit pingaarnermit – Munck Gruppen A/S kiisalu Munck Civil Engineering A/S (Munck) – suliarineqarpoq aammalu qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu suliassap nunaminertaata nunami sumiiffinnut aggulunneqarneranut takutitsilluni.

2020-imi qaammatit pingasukkaat aappaanni qaartiterinernik suliaqarnerni, suliassap sumiiffianut sanaartornermi aqqusinissamik sananissaq, kiisalu tammaarsimaarfissamut sumiiffimmik pilersitsinissaq, siunertaavoq. Sanaartornermut aqqusineq sananeqareerpat, qaqqap qanoq issusaanut tunngatillugu ilisimasaqartoqalissaaq, tamannalu suliassap sumiiffiata sinnerani qanoq qaartiterisoqassanersoq aammalu immikkoortuni sorlerni tamanna pissanersoq sammineqalerpat ilaatinneqassaaq.

Qaartiterinernik ingerlataqarneq

Naatsorsuutigineqarpoq 2020-imi qaammatit pingasukkaat aappaanni (1. april - 31. juni 2020) 50.000 m3 tikillugit qaartiterisoqassasoq.

Piffissami 22-07 qaartiterisoqartassanngilaq.

Qillerinernik suliaqarnerit 2020-imi qaammatit pingasukkaat aappaannut qaartiterinissanut pilersaarummut atasut

Munck-ip naatsorsuutigaa entreprenøri najukkameersoq qillerinernik aamma qaartiterinernik suliaqanermi atorneqassasoq. Piffissami ataasinngornermiik arfininngornermut (07 – 18), sapaammut periarfissaqarluni, sumiiffinni qaartiterneqartussani qillerinernik suliaqarneq ingerlanneqassasoq pilersaarutigineqarpoq.