Nuummi qillerinissamut qaartiterinissamullu pilersaarutit - 02/ 2020

2020‐imi qaammatit pingasukkaat aappaanni qillerinissamut qaartiterinernisamullu pilersaarusiaq

VVM‐mut akuersissuteqarnermi allassimavoq, piffissami sanaartorfiusumi qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnerit ingerlanneqarnissaannut pingaarnernut piffissamut pilersaarummik suliaqartoqassasoq. Piffissamut pilersaarummi qaartiterinermik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut nassuiarneqassapput aammalu qaqqami qillerinernut aamma qaartiterinernut piffissat ilaatinneqassallutik. Pilersaarut qaammatinut pingasunut tullernut atuutissaaq aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit ingerlatillugit, qaammatit pingasukkaarlugit nutarterneqartassalluni. Nuummi innuttaasut pilersaarut pillugu paasissutissiivigineqassapput, taamaalillutik ingerlatassatut pilersaarutigineqartut pillugit paasisimassallugu.

Allakkiaq manna 2020‐imi qaammatikkaat pingasut aappaanni qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnissanut pilersaarutigineqartunut pingaarnertigut piffissamut pilersaarummik imaqarpoq. Kalaallit Airports qaammatit pingasukkaarlugit piffissamut pilersaarutiminik naapertuuttunngortitsisarpoq, taamaattumik pilersaarut manna 2020‐ imi apriilimut, maajimut aamma juunimut atuuppoq.

Assimi ilanngussami suli suliniutip nunaminertaa tamarmiusoq, qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu sumiiffinnut arfinilinnut aggulunneqartoq, takussutissiarineqarpoq.

Sumiiffinnut qaartiteriviusussanut nunap assinga takussutissiaq

Suliassap nunaminertaa sumiiffinnut aggulunneqarluni, qaartiterinernik suliaqarnernut pingaarnernut pilersaarut, pingaartumik mittarfimmi ingerlatsinermut qaartiterinermi navianaateqartut iliuuseqarfigineqarnissaannut tunngassuteqarput. Sumiiffinnut agguluineq KAIR‐ip entreprenørianit pingaarnermit – Munck Gruppen A/S kiisalu Munck Civil Engineering A/S (Munck) – suliarineqarpoq aammalu qaartiterinernik ingerlataqarnissamut tunngatillugu suliassap nunaminertaata nunami sumiiffinnut aggulunneqarneranut takutitsilluni. Takussutissiat qaartiterinermut isikkivittaqartut KAIR‐imit suliarineqarput.

Pingaarnertigut immikkoortut

Mittarfik immikkoortuni pingaarnerni marlunni sananeqassaaq:

Immikkoortoq 1, 2019‐imi oktobarimiit 2021‐imi juulimut ingerlanneqassaaq. Taanna suliassap nunaminertaata kujasinnerusortaanut tunngassuteqarpoq. Tassani mittarfissap nutaap affaa siulleq sananeqassaaq. Immikkoortoq 1‐imi qaartiterinernik suliaqarnerit pingaarnerit sumiiffinni 1‐imi, 2‐imi, 5‐imi aamma 6‐imi ingerlanneqassapput, sumiiffik 3‐imi qaartiterinernit pisariaqartinneqannginnerullutik.

Immikkoortoq 2, 2021‐imi juulimiit 2023‐imi aggustimut suliarineqassaaq. Tassani mittarfiup ingerlanneqarnera mittarfiup affaanut nutaamut nuunneqassaaq, mittarfik pioreersoq atorunnaarsinneqassaaq aammalu mittarfiup nutaap avannarpasinnerusortaa sananeqassalluni. Qaartiterinermik suliaqarnerit pingaarnerit sumiiffimmi 3‐imi, 4‐imi aamma 5‐imi ingerlanneqassapput. Ujaqqerivik sumiiffik 1‐imi Illerngit 2001 kangiani kiisalu Aqisseqarjuup kangiani sumiiffik 5‐imi aamma 6‐imi pilersinneqassaaq. 2020‐imi qaammatit pingasukkaat aappaanni qillerinernik qaartiterinernillu suliaqarnerit pingaartumik sumiiffimmi 1‐ imi, 2‐imi, 3‐imi aamma 6‐imi ingerlanneqassapput.

Qaartiterinernik ingerlataqarneq

Akuersissutit qaartiterinernut tunngassuteqartut tamarmik piniarneqareerput aammalu qaartiterinernik suliaqarnerit aallartinneqareerlutik. Qaartiterinernik suliaqarnerup annertunersaa sanaartornermut immikkoortumi ukiuni marlunnisiullerni ingerlanneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Aallaqqaammut qaartiterinerit annikinnerusut 1.000 – 5.000 m3 ingerlanneqassapput aammalu piffissap ingerlanerani qaartitsinerit annerutillugit qaartiterisoqassalluni (20.000 m3‐ init annertunerusut).

Naatsorsuutigineqarpoq 2020‐imi qaammatit pingasukkaat aappaanni (1. april ‐ 30. juni 2020) 1.200.000 m3 tikillugit qaartiterisoqassasoq. Qaartiterinernik suliaqarnerit suliassap nunaminertaata kujasinnerusortaani ingerlanneqarnerussapput, kisianni aamma avannamut kangisissortaani pisinnaassallutik.

Piffissami 22‐07 qaartiterisoqartassanngilaq.

Qillerinernik suliaqarnerit 2020‐imi qaammatit pingasukkaat aappaannut qaartiterinissanut pilersaarummut atasut

Munck‐ip qillerinernut qamutit arlalissuit qaartiterinissanut qillerinernut atornissaat naatsorsuutigaa aammalu ataasinngornermiik arfininngornermut (07 – 18), sapaammut periarfissaqarluni, sumiiffinni qaartiterneqartussani ulloq suliffiusoq tamaat ingerlaavartumik suliaqarnerit taakkua ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

SMS atorlugu kiffartuussineq

Takussutissiaq 1‐imi qaartiterivissat amerlanerulernissaat, siullermik pingaarnertullu timmisartumik angallannerup isumannaatsumik ingerlanneqarnissaata qulakkeernissaanut tunngassuteqartoq, eqqarsaatigalugu, Kalaallit Airports SMS atorlugu kiffartuussinermik pilersitsivoq, tassani innuttaasut paasissutissinneqarnissamik kissaateqartut ilanngutsissinnaallutik, aammalu qaartitsinissaq sioqqullugu paasissutissinneqarsinnaallutik. Aaqqissuussinermut taamaattumut qanoq ilanngutsissinnaanerluni paasissutissat Kalaallit Airports A/S‐ip nittartagaani ikkunneqassapput.