Marlene Haugaard

Marlene Haugaard

Siulersuisuni ilaasortaq


Ingeniøri

NCC Business support and engineeringimi pisortaanerup tullia

Ukiut 30 sinnerlugit aqutsiniarnermut siunnersuisarnermut, betonimik, sanaartornermut piujuartitsinermullu misilittagaqqortooq.

Nutaaliornermut, namminersortunngortussanik aallartitsisarnermut, suliffeqarfinnillu ineriartortitsinermut misilittagaqartoq.

Siulersuisuni suliaqarnermut misilittagaqartoq maannalu Danmarks Nationale Metrologi Institutimi siulersuisuni ilaasortaq.