NUUMMI NUNANIT ASSIGIINNGITSUNIT MITTARFIK - sanaartornermik suliniut annertoorujussuaq

Kiisami aallartissinnaanngorpugut, Kalaallit Airports International A/S-ip (KAIR) Nuummi nunanit assigiinngitsunit mittarfi k nutaaq sanatippaa.

Sanaartornermi suliniut Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanerani maannamut annersaavoq, aamma mittarfimmik nutaamik 2.200 meterisut takitigisumik pilersitsineq sanaartornermi sulianik annertoorujussuarnik ilaqarpoq. Katillugu qaqqaq 5,8 mio. m3 miss. qaartiterneqassaaq, tamatumalu kingorna 8,7 mio. m3 miss. nunniornermi annertussuserilissallugu. Ujaqqat qaartitikkat tamarmik mittarfimmi nutaami nunniutigineqassapput imaluunniit mittarfeqarfissap nutaap eqqaani narlorsaatigineqassallutik.

Qaartiterinermi suliap annertunerpaartaa, sanaartornermi killiffi mmi ukiut siulliit marluk ingerlanneqarnissaa, pilersaarutigineqarpoq. Sanaartornermi suliaq Munck Gruppen A/S-imit suliarineqarpoq, taannalu paasissutissiivoq ukioq naatsinnagu 100.000 m3 miss. qaartiterneqarnissaa naatsorsuutigineqartoq. Qaartiterilluni suliat suliniuteqarfi up kujasissortaani aallartinneqassapput, aamma piffissap ingerlanerani suliniuteqarfiup avannarpasissuanut ingerlaassapput.

Mittarfik pioreersoq aamma sanaartornermi suliat

Nuummi mittarfi k pioreersoq sanaartornermi killiffik naallugu tamakkiisumik ingerlaannassaaq. Taamaammat Nuummut suliniutip ilarujussuanut, sanaartornermi suliassat annertuut pilersaarusiornissaannik imaqarsimavoq, mittarfi up pioreersoq ingerlaannarnissaa naammassiniarlugu.

KAIR-ip Nuummut Nuummiillu timmisartumik angalasut sapinngisamik minnerpaamik pisarissersorneqarnissaat ukkataraa, ilutigalugulu timmisartukkut angallannermi isumannaallisaanerup soorunami akornusersorneqannginnissaa. Taamaammat sanaartornermi pilersaarusiaq sukumiisumik suliarineqarpoq, tassani ilaatigut suliniummik aamma qaartiterinermi periarfissanik killiffinnut immikkoortiterineq atorneqarpoq.

Qaartiterinermi periarfi ssat suliassanik suliassinneqartartumut, timmisartunik ingerlatsisunut aamma Mittarfeqarfi nnut sakkuuvoq, taamaalilluni akisussaallutik peqataasut paasissutissinneqarput, qaqugu qaartiterisoqarsinnaanera pillugu. Qaartiterinermi periarfissat isumaqanngillat piffissani paasissutissiissutigineqartut tamakkerlutik qaartiteriffiussasut. Pilersaarut suliarineqarsimavoq qulakkeerniarlugu sanaartornermi suliat timmisartukkut angallannerit ingerlanneqarnerannut naleqqiullugu eqaatsuunissaat. Qaartiterinissamut pilersaarut atuuttoq www.kair.gl-imi pissarsiarineqarsinnaassaaq.

Innuttaasut soqutiginnittut tamakkerlutik SMS-imik kiffartuussinermut ilanngussinnaapput, taamaalillutik qaqugu qaartiterisoqarnissaa pillugu SMS-imik tigusaqartarlutik. Kiffartuussineq taanna maannakkut suliarineqarpoq, ilanngunnissaq pillugu paasissutissat kingusinnerusukkut Nuuk Ugeavisimi, KAIR-ip nittartagaani aamma Facebookimi quppernerani takkukkumaarput.

Nuummi qaartiterutinut toqqorsivik nutaaq

Mittarfi mmik sanaartornerup aallartinneranut takussutissaq siulleq, nassaarineqarsinnaavoq parnaarussiviup kitaani qaartiterutinut toqqorsivimmi nutaami. Toqqorsivik Kommuneqarfik Sermersuumit pigineqarpoq, pilersaarusiorneqarpoq aamma Nuuk City Developmentimit suliarineqarsimavoq. Toqqorsiviup nutaap, mittarfimmik sanaartorluni sulinermi qaartiterutit pisariaqartinneqartut naammattut toqqorsimaneqarnissaat, qulakkiissavaa. KAIR-ip toqqorsivik attartorpaa, taannalu annertussuserneqarsimavoq ima Kalaallit Airports International A/S-ip aamma illoqarfimmi qaartiterinernut allanut toqqorsivittut avinneqarsinnaasunngorlugu. Mittarfimmut suliniut naammassippat attartorneq unitsinneqassaaq.

Nipiliorneq pujoralaallu

Inunnit amerlanernit mittarfimmut suliniummit pujoralaat aamma nipiliorneq pillugu eqqasuuteqartoqarsimavoq, illoqarfi mmut aamma peqqissarfi nnut/sunngiffi mi sukisaarsaarfi nnut qanittuni ingerlanneqartunut.

KAIR-i, Munck Gruppen A/S suleqatigalugu, suliniutip suliarineqarnera pillugu ulloq 30. oktobari tamanut ammasumik paasissutissiilluni ataatsimiititsisimavoq. Ataatsimiinnermi suliassanik suliassinneqartartoq sanaartornermi suliassat ingerlanissaat pillugu paasissutissiisimavoq, tamatumalu kingorna illoqarfi mmi innuttaasut apeqquteqarsinnaasimapput.

Suliniummit akornutit millisarniarlugit suliniutit arlallit ingerlanneqassapput. Ataatsimiinnermi suliassanik suliassinneqartartoq ilaatigut paasissutissiivoq, qaqqanut qillerutit nipikillisaatillit aamma usilersuut kumminik assakaasulik usisarfiani nipikillisitsisumik qallersugaq atorneqassasoq, nipiliorneq pissutigalugu. Imermik tarajulimmik tissalutsitsineq aamma killilimmik aqqutigeriikkani ingerlaartarnerup nipiliornermi akornusersuinerit appartissavai.

Pingaarnertut nipiliornermit akornusersuineq, mittarfimmik nunniornermi qallerpaanik aserorterinermit pilersinneqassaaq, suliaq taanna aasaanerani ingerlanneqartussatut pilersaarutigineqarpoq, taamaalilluni sisorarfimmik aamma sisoraatinik arpaffimmik artukkeeqqunagu.

Qaartiterineq aamma sajukulaarnerit

Qaartiterinissanit sajukulaarnerit aamma innuttaasut akornanni eqqasuutigineqarsimapput.

Paasissutissiilluni ataatsimiinnermi qulaani taaneqartumi suliassanik suliassinneqartartup qaartiterinermi paasisimasalik suliap ingerlanneqarnissaanik nassuiaasimavoq. Qaartiterineq sulluaqqanik amerlasuunik qaartussartaqartunik ilaqarpoq, sullut ataasiakkaat qaartussartaqartunik ataatsikkut qaartinneqarneq ajorput, kisianni milli sekundinik akuttussusilimmik qaartinneqartarput. Taamaalilluni sajukulaarnerit annertuumik killilerneqartarput. Tassunga Nuup nunaata sannaa pissusissamisoortumik sajukulaarner-nik killiliisarpoq, iluaqutaasumik arlalissuarnik quppaqarfeqartoq, sajukulaarnernik unitsitsisartunik taamaalillunilu sajuppillannernik annertuumik annikillisitsisartumik. Munck Gruppen A/S saniatigut paasissutissiivoq eqqaani sanaartukkanik nalunaarsuisoqarsimasoq aamma sajukulaarnermi uuttortaatinik ikkussuisoqarsimasoq.

Qaartiterinermi suliat pilersaarutigineqartut sisorarfi mmut ajoqutaassanngillat aamma sanaartornerup nalaani Sisorarfi nnut aqquteqassaaq. Kalaallit Airports International A/S-i Munck Gruppen A/S suleqatigalugu suliniutit pillugit paasissutissiinermi ataatsimiinnernik arlalinnik ingerlatsisarniarpoq aamma ingerlaavartumik nalunaaruteqartarniarpoq. Allaaserisaq una Kalaallit Airports A/S aningaasaliiffi gineqarpoq.