KALAALLIT AIRPORTS NUUK INTERNATIONALE LUFTHAVN – et anlægsprojekt af dimensioner

ENDELIG ER STARTSKUDDET GÅET; Kalaallit Airports International A/S (KAIR) anlægger Nuuks nye internationale lufthavn. Anlægsprojektet er det største i Grønlands historie, og etableringen af den nye 2.200 meter landingsbane omfatter enorme anlægsarbejder.

Alt i alt skal der sprænges ca. 5,8 millioner m3 fjeld, som efterfølgende bliver til ca. 8,7 millioner m3 opfyldningsmasse. Alle sprængsten skal indbygges i den nye landingsbane, eller anvendes til at nivellere terrænet omkring det nye lufthavnsområde.

Størstedelen af sprængningsarbejdet er planlagt udført de første to år af anlægsfasen.

Anlægsprojektet udføres af Munck Gruppen A/S, som oplyser at de forventer at sprænge ca. 100.000 m3 inden årets udgang. Sprængningsarbejderne startes op i den sydlige del af projektområdet, og vil over tid bevæge sig mod den nordlige ende af projektområdet.

Den eksisterende lufthavn og anlægsarbejderne

Nuuks eksisterende lufthavn skal være i fuld drift i hele anlægsfasen. Derfor har en stor del af projektet, omhandlet planlægningen af de omfattende anlægsarbejder, i forhold til at kunne imødekomme den eksisterende lufthavn.

KAIR har stort fokus på at flyrejsende til og fra Nuuk belastes mindst muligt, samtidig må sikkerheden for flytrafikken naturligvis ikke kompromitteres. Derfor arbejdes der med en detaljeret anlægsplan, som blandt andet anvender en faseopdeling af projektet og sprængningsvinduer.

Sprængningsvinduerne er et redskab til både entreprenørerne, flyoperatørerne og Mittarfeqarfiit, så de ansvarlige parter er orienteret om, hvornår der kan foretages en sprængning. Sprængningsvinduerne betyder ikke, at der nødvendigvis sprænges på alle oplyste tidspunkter. Planen er lagt for at sikre fleksibilitet i anlægsarbejdet i forhold til afvikling af flytrafikken. Den gældende sprængningsplan vil være tilgængelig på www.kair.gl

Alle interesserede borgere kan snart tilmelde sig en SMS tjeneste, således at man modtager en SMS, når der sprænges. Denne tjeneste er under udarbejdelse, oplysninger om tilmelding vil følge både her i Nuuk Ugeavis, på KAIR´s hjemmeside og Facebooksiden.

Nyt sprængstofsdepot i Nuuk

Det første synlige tegn på at lufthavnsbyggeriet for alvor er kommet i gang, finder man ved det nyligt anlagte sprængstofdepot i området vest for fængslet. Depotet er ejet af Kommuneqarfik Sermersooq, projekteret og udført af Nuuk City Development.

Det nye depot skal sikre opbevaring af den nødvendige mængde sprængstof til lufthavnens anlægsarbejder. KAIR lejer depotet, som er dimensioneret til at kunne deles mellem Kalaallit Airports International A/S og byens øvrige sprængstofmagasinering. Ved afslutning af lufthavnsprojektet ophører lejemålet.

Støj og støv

Der har fra offentlighedens side været bekymring omkring støj og støv fra lufthavnsprojektet, som udføres tæt på bymæssige og rekreative områder. KAIR afholdte, i samarbejde med Munck Gruppen A/S, den 30. oktober et offentligt informationsmøde angående lufthavnsprojektet.

På mødet informerede entreprenøren om processerne for de kommende anlægsaktiviteter, efterfølgende kunne byens borgere stille spørgsmål.

Der vil blive arbejdet med en række tiltag for at mindske generne fra projektet. På mødet oplyste entreprenøren blandt andet, at man vil benytte fjeldbor med lyddæmpere og gummihjulslæsser med dæmpende belægning på ladet af hensyn til støjen.

Sprinkling med saltvand, og begrænset gentagende kørsel i samme kørespor skal nedsætte støvgenerne. Den primære støvgene vil opstå ved nedknusning af den øverste opfyldning af baneanlægget, denne aktivitet vil forsøges planlagt i sommerhalvåret, så den ikke belaster skilift og langrendsløjpe.

Sprængning og vibrationer

Også vibrationer fra de kommende sprængninger, har vakt bekymring blandt befolkningen.

På ovennævnte informationsmøde redegjorde entreprenørens sprængningsekspert for udførslen af arbejdet. En sprængning består af mange små huller med sprængstof, de enkelte huller med sprængladninger detoneres ikke på én gang, men med millisekunders mellemrum. Hermed begrænses vibrationerne væsentligt.

Dertil begrænses vibrationerne naturligt af Nuuks geologi, som fordelagtigt har en hel del sprækkezoner, som stopper vibrationerne, og dermed dæmper rystelserne betragteligt.

Munck Gruppen A/S oplyste yderligere, at man har lavet registreringer af omkringliggende bebyggelser, og opsat vibrationsmålere. Det planlagte sprængningsarbejde vil ikke være til fare for skiliften og der vil være adgang til Sisorarfiit område i anlægsperioden.

Kalaallit Airports International A/S vil i samarbejde med Munck Gruppen A/S afholde flere informationsmøder og løbende orientere om projekterne.