Coronavirusip siaruariartunnginnissaanut iliuusissat
  • Tuniluuttup siaruariartornera kigaallatsinniarlugu KAIRip suliniutissat makkua, ingerlaavartumik naliliivigineqartartussat, atuutsilerpai:
  • Angalanissat tamarmik unitsikkallarneqarput
  • Sulisut tamarmik maannamuugallartoq angerlarsimaffimminniit sulissapput 
  • 10-init amerlanerusunik najuullutik peqataasoqarluni naapilluni ataatsimiinnerni peqataanissat tamarmik unitsinneqarput 
  • Eqqiluisaarnissaq ungasissusissallu aallunneqassapput  peqqissutsimut aqutsisoqarfiup inassuteqaatai malinneqassapput
  • Tuniluuttup siaruariartornissaa pinngitsoortinniarlugu suleqatigisartakkat KAIR-ip sulisui peqatigalugit sanaartorfinniittut pisariaqartunik iliuuseqarnissaat qulakkiissallugu

Coronavirus-ip (Covid-19) nunarsuaq tamakkerlugu siaruarnissaa killilersimaarniarlugu suliniutissat kingulliit, aammalu suliniutissat sakkortuut, ilaatigut Danmarkimi atuarfiit sullissivillu matuneqarnerannik aammalu pisortani taamatullu namminersortut suliassaqarfiisa annertunersaanni sulisut angerlartinneqarnerannik, malitseqartut tunngavigalugit Kalaallit Airports (KAIR) aamma inissisimanermut nutaamut tassunga iliuuseqarniarluni aalajangerpoq. Taamaattumik iliuusissat qulaani allaqqasut ullumimiit atuutilerneqarput.