• Alle rejseaktiviteter indstilles foreløbigt
  • Alle medarbejder arbejder hjemmefra indtil videre
  • Al deltagelse i fysiske møder med mere end 10 deltagere indstilles
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges - fokus på hygiejne og at holde afstand 
  • Sikre at samarbejdsparter, som er på byggepladsen med KAIR-medarbejdere, tager de nødvendige skridt for at undgå smittespredning
På baggrund af de seneste tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus (Covid-19) på verdensplan, og de drastiske tiltag det har medført blandt andet i Danmark, hvor skoler og institutioner lukker og medarbejdere i såvel den offentlige som store dele af den private sektor sendes hjem, vælger Kalaallit Airports (KAIR) også at forholde sig proaktivt til den nye situation. Derfor er ovenstående indsatser blevet indført dags dato.