ALLAKKIAT

Nuummi mittarfimmut isumassarsianut saqqummiussineq

Isumassarsianut tunngavissiaq manna tassaavoq sanaartornermik suliassanik piviusunngortitsinissaq pillugu aalajangiinissaq siunertaralugu Namminersorlutik Oqartussanit eqqarsaatigineqartunik, isumassarsianik pisariaqartitanillu piareersaaneq siulleq.

Politikkikkut oqariartuutigineqartut isummernissamut tunngavissiamut tunngavissaliipput, taamatullu siusinnerusukkut misissuinerit nalilersuinerillu naleqqutsillugit taakkuninnga oqaasertalersuinermi ilanngunneqarput. Takuuk immikkoortoq 9-imi najoqqutassanut tunngaviusunut takussutissiaq.

Nassuiaatit taamanikkut mittarfinnik allilerinissamut pilersarusiornerup killiffia pillugu paasissutissanik imaqarput. Misissuinerit tamanikkut ingerlasut aammalu pisussat kiisalu oqartussanut tunngasut nassuiarneqarput.

Isumassarsianut tunngavissiami pingaartumik teknikkimut tunngasut ilaatinneqarput.

Nuummi mittarfimmut isumassarsianut tunngavissiaq

Nuummi mittarfimmut ASN-mut nassuiaat

Nuummi mittarfiup allilerneqarnissaa pillugu suliassaq, atortut ilaasa avatangiisinut sunniutaannik nalilersuineq aamma avatangiisinik nakkutilliinermut akiliutit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni (NALUNAARUT nr. 5, 27/03/2013-imeersoq) ilaatinneqarpoq.

Tamanna isumaqarpoq suliassaq ASN-mik pisussaaffeqarfiusoq, taamaalillunilu suliassami avatangiisinut sunniutaasussanut nassuiaat suliarineqassasoq.

ASN-mut nassuiaat suliassap avatangiisinut sunniuteqarnissaata tulleriissaartumik periaaseqarluni allaaserineqarneranik imaqassaaq aammalu pilersaarut ”Terms of Reference” akuerineqareersoq tunngavigalugu suliarineqassalluni.

Nassuiaammi sanaartukkap toqqaannartumik toqqaannanngitsumillu makkununnga sunniutissai paasinarsisinneqassapput, nassuiarneqassallutik nalilersorneqassallutilu:

  1. inuit sumiiffimmik atuinerannut, ilanngullugit peqqissutsimut sunniutaasinnaasut

  2. uumasunut aamma naasunut

  3. nunamut, qaqqamut, sermimut, imermut, silaannarmut, silap pissusaanut aamma nunami pinngortitamut

  4. pigisanut

  5. nr. 1 – 4 imminnut ataqatigiinnerannut.

Nuummi mittarfimmut ASN-mut nassuiaat

Nuummi mittarfiup allilerneqarneranut ASN-ip akuerineqarnera

ASN-imi akuersissuteqarneq atortut ilaasa avatangiisinut sunniutaannik nalilersuineq aamma avatangiisinik nakkutilliinermut akiliutit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5., 27. marts 2013-meersumi § 19 naapertorlugu nalunaarutigineqarpoq.

Akuersissuteqarneq paasissutissiinerit, naatsorsuinerit, annertussutsit nalilersuinerillu ASN-mut nassuiaammi tamanut saqqummersinneqartumi allassimasut aammalu tassunga tusarniaanermut akissuteqaatit tiguneqartut tunngavigalugit akuerineqarpoq.

Sanaartornermi ingerlatassat, sanaartornerup ingerlatsinerullu immikkoortuini ASN-mut nassuiaammi nassuiarneqartut tassanilu ASN-mut akuersissuteqarnermi tassani atugassarititaasut, avataaniittut, tamatuma kingorna avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqassapput.

Nuummi Mittarfimmut ASN-imi akuersissuteqarneq

Nuummi mittarfiup allilerneqarnissaanut ASN-imi akuersissuteqarnermut allannguut

Kalaallit Airports Holding A/S-ip ASN-mut nutaamik akuersissuteqarnissaq piumasaqaatigineqarani, siullermik pilersaarutigineqartunit allaanerusumik quatsernaveersaatinik atuisinnaanera iliuuseqarsinnaaneralu Naalakkersuisut akuersissuteqarfigaat.

Qinngutsinni erngup pitsaassusaata allanngortitsinermi sunnerneqarnerluttussaaannginnera, tamatumunnga pissutaavoq.

Qinngutsinni avatangiisinilu allatigut avatangiisinut sunniinerit sapinngisamik annikinnerpaamiitinnissaasa qulakkeernissaa Naalakkersuisut ukkataraat.

ASN-mut akuersissuteqarnerup allannguuteqarnera pillugu tusagassiuutitigut nalunaarut

Nuummi mittarfimmut ASN-mut akuersisuteqarnermi atugassarititaasoq nr. 6 naapertorlugu avatangiisinut pilersaarut

Avatangiisinut pilersaarut manna Munck Gruppen A/S-mit, Nuummi mittarfissap allilerneqarnissaa pillugu Kalaallit Airports A/S-mut isumaqatigiissuteqartumit, suliarineqarpoq.

Suliassap avatangiisinut isumannaatsumik suliarineqarnissaa Munck Gruppen-ip qanoq isigineraa, avatangiisinut pilersaarummi nassuiarneqarpoq.

ASN-mut nassuiaammi atugassarititaasoq nr. 6, avatangiisinut pilersaarummut tunngavissiivoq:

”6. Sanaartornermik suliaqarnerit aallartinneqannginneranni Kalaallit Airports A/S suliassap sanaartornermut immikkoortuanut avatangiisinut pilersaarummik suliaqassaaq.”

Nuummi mittarfimmut avatangiisinut pilersaarut