VVM-redegørelsen for udvidelsen af Nuuk Lufthavn sendes hermed i fornyet offentlig høring.

VVM-redegørelsen har tidligere været sendt i offentlig høring i perioden 6. februar 2018 til 3. april 2018. Efter høringen har Kalaallit Airports A/S (bygherre) lavet væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen, blandt andet i forhold til anlægsprojektets støjpåvirkninger, ressourceforbrug, forurening af jord, overfladevand, spildevand og afværgeforanstaltninger. VVM-redegørelsen sendes derfor i fornyet offentlig høring.

De væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen er foretaget i følgende kapitler i VVM-redegørelsen:

  • Kapitel 1 - Ikke teknisk resumé
  • Kapitel 5 - Herunder mere specifikt:
  • 5.3 Støj og vibrationer
  • 5.5 Ressourceforbrug
  • 5.7 Forurening af jord
  • 5.8 Overfladevand og spildevand
  • Kapitel 8 - Afværgeforanstaltninger
Borgermøde

Kalaallit Airports A/S afholder borgermøde vedr. den reviderede VVM redegørelse.

Borgermødet afholdes i Katuaq den 11. december 2018 kl. 19:00.

Høring

Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i fire uger fra datoen for offentliggørelse.

Høringsmaterialet består af følgende:

Udvidelse af Nuuk Lufthavn, VVM-redegørelse samt bilag.

Yderligere tekniske rapporter som ikke udgør en del af høringsmaterialet kan erhverves ved at kontakte Kalaallit Airports A/S.

Høringsfrist: den 14. december 2018, kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:

Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Postboks 1614

3900 Nuuk

Eller via e-mail: pan@nanoq.gl

Emne: Infrastruktur

Høringstype: Miljøvurdering

Offentliggjort: 16 november 08:05:00

Høringsfrist: 14 december 16:00:00

Høringssvar sendes til: pan@nanoq.gl

Høringsmateriale: http://naalakkersuisut.gl/da/Høringer/Arkiv-over-høringer/2018/Fornyet-hoering-af-VVM_redegoerelsen-for-udvidelsen-af-Nuuk-Lufthavn