Selskabsretlige dokumenter

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Kalaallit Airports koncernen 22.03.23 Hent dokument
Stiftelsedokument for Kalaallit Airports International A/S 08.01.19 Hent dokument
Stiftelsedokument for Kalaallit Airports Domestic A/S 08.01.19 Hent dokument
Stiftelsesdokument for Kalaallit Airports A/S 01.07.16 Hent dokument

Vedtægter

Vedtægter for Kalaallit Airports International A/S - CVR 40149953 27/04-23 Hent dokument
Vedtægter for Kalaallit Airports Holding A/S - CVR 12859724 24/11-22 Hent dokument
Vedtægter for Kalaallit Airports Domestic A/S - CVR 40150021 16/06-23 Hent dokument

Forretningsorden og politikker

Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports International A/S 08.01.19 Hent dokument
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports Domestic A/S 08.01.19 Hent dokument
Adfærdskodeks 13.03.18 Hent dokument
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S 23.08.17 Hent dokument

Rammeaftale og ejeraftale

Rammeaftale for investeringer i Kalaallit Airports International A/S 06.03.19 Hent dokument
Ejeraftale mellem Kalaallit Airports Holding A/S og Den Danske Stat 06.03.19 Hent dokument

Årsregnskaber

Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2023 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports International A/S 2023 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S 2023 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2022 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports International A/S 2022 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S 2022 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2021 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports International A/S 2021 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S 2021 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2020 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports International A/S 2020 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S 2020 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2019 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports International A/S 2019 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S 2019 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S 2018 Hent dokument
Årsrapport for Kalaallit Airports A/S
2017 Hent dokument

Generalforsamlinger

Generalforsamlingsprotokollat for Kalaallit Airports Holding A/S Maj 2023 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat for Kalaallit Airports International A/S Maj 2023 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat for Kalaallit Airports Domestic A/S Maj 2023 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 10.05.22 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 10.05.22 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 10.05.22 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 21.02.22 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 29.12.21 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 22.11.21 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 10.06.21 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 10.06.21 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 10.06.21 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 16.12.20 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 30.11.20 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 18.05.20 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 18.05.20 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 18.05.20 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 18.12.19 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 28.11.19 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 24.10.19 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 07.05.19 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Domestic A/S 21.03.19 Hent dokument
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 21.03.19 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 27.02.19 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 15.02.19 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 15.05.18 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 16.02.18 Hent dokument
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 03.03.17 Hent dokument

God selskabsledelse

Redegørelse for god selskabsledelse 2022 Hent dokument
God Selskabsledelse 2020 Hent dokument
Redegørelse vedr. retningslinjer for selvstyreejede virksomheder 2018 Hent dokument