Selskabsretlige dokumenter

   
Stiftelsedokument for Kalaallit Airports International A/S                                       08.01.19                   Hent dokument her
Stiftelsedokument for Kalaallit Airports Domestic A/S 08.01.19           Hent dokument her
Stiftelsesdokument for Kalaallit Airports A/S   01.07.16           Hent dokument her
     

Vedtægter

   
Vedtægter for Kalaallit Airports International A/S 
28.11.19           Hent dokument her
Vedtægter for Kalaallit Airports Holding A/S   24.10.19           Hent dokument her
Vedtægter for Kalaallit Airports Domestic A/S 18.12.19           Hent dokument her
     
 

Forretningsorden og politikker

   
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports International A/S  08.01.19            Hent dokument her
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports Domestic A/S   08.01.19           Hent dokument her
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S 23.08.17           Hent dokument her
Adfærdskodeks 13.03.18
          Hent dokument her
     
 

Rammeaftale og ejeraftale

   
Rammeaftale for investeringer i Kalaallit Airports International A/S       06.03.19           Hent dokument her
Ejeraftale mellem Kalaallit Airports Holding A/S og Den Danske Stat  06.03.19           Hent dokument her
     

Årsregnskaber

   
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S  2019           Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit  Airports International A/S  2019           Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S  2019
          Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S  2018            Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports A/S
2017
          Hent dokument her
     

Generalforsamlinger

   
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 
18.05.20
          Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S  28.11.19
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 
24.10.19
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S
16.02.18
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S  15.05.18
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 15.02.19
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S                   27.02.19
          Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S         
21.03.19
          Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S
07.05.19
          Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S
03.03.17 
          Hent dokument her
     

God selskabsledelse

   
Redegørelse vedr. retningslinjer for selvstyreejede virksomheder                              
2018
          Hent dokument her