Bestyrelser

Kalaallit Airports Gruppen består af tre selskaber: Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S.

Kalaallit Airports International A/S har til formål at anlægge to internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk mens Kalaallit Airports Domestic A/S, har til formål at anlægge en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq.

Hvert aktieselskab har en bestyrelse.

De samme 4 personer, går igen i alle tre bestyrelser. Heraf udgøres ledelsen i bestyrelserne også af samme formand og næstformand. I to af selskaberne, -Domestic A/S og -Holding A/S, er der 4 pladser i bestyrelsen mens der i -International A/S er 6 pladser.

I kraft af, at den Danske Stat blev medfinansierende på lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat, blev bestyrelsen for Kalaallit Airports International A/S udvidet med to poster, så der nu er 6 medlemmer af bestyrelsen.

Som en del af aftalen med den Danske Stat, udpeger den Danske Stat to af medlemmerne til Kalaallit Airports Internationals A/S' bestyrelse.

Kalaallit Airports Holding A/S

Kjeld Zacho Jørgensen

Bestyrelsesformand

Niels Søren Thomsen

Bestyrelses Næstformand

Julia Pars

Bestyrelsesmedlem

Randi Vestergaard Evaldsen

Bestyrelsesmedlem


Kalaallit Airports International A/S

Kjeld Zacho Jørgensen

Bestyrelsesformand

Niels Søren Thomsen

Bestyrelses Næstformand

Julia Pars

Bestyrelsesmedlem

Randi Vestergaard Evaldsen

Bestyrelsesmedlem

Merete Eldrup

Bestyrelsesmedlem

Marlene Haugaard

Bestyrelsesmedlem

Kalaallit Airports Domestic A/S

Kjeld Zacho Jørgensen

Bestyrelsesformand

Niels Søren Thomsen

Bestyrelses Næstformand

Julia Pars

Bestyrelsesmedlem

Randi Vestergaard Evaldsen

Bestyrelsesmedlem