OM KALAALLIT AIRPORTS

Vores historie

Kalaallit Airports består af tre selskaber: Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S.
Kalaallit Airports A/S blev stiftet af Grønlands Selvstyre den 1. juli 2016. Selskabets formål var at anlægge, eje og drive lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

En organisation bliver til

Stiftelsen af selskabet muliggjorde etableringen af én samlet kompetent og professionel organisation med relevante erfaringer, med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere to udvidede internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat og anlægge en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq.

Den danske stat bliver medejer

I forbindelse med at Grønlands Selvstyres indgår aftale med den Danske Stat om at medfinansiere lufthavnene i Ilulissat og Nuuk, blev den danske stat ejer af 33,3% af Kalaallit Airports International A/S. Efterfølgende , i februar 2019, omdøbes Kalaallit Airports A/S til Kalaallit Airports Holding A/S. 

Nye selskaber stiftes

Den 8. januar 2019 stiftedes Kalaallit Airports International A/S og Kalallit Airports Domestic A/S. -International A/S har til formål at anlægge to internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk mens -Domestic A/S, har til formål at anlægge en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq.

KAIR Holding A/S, der er 100% ejet af Grønlands Selvstyre, ejer sammen med den Danske Stat International A/S, der anlægger Nuuk og Ilulissat. Til gengæld ejer Selvstyret 100% af Domestic-selskabet, som anlægger Qaqortoq lufthavn.

Mittarfeqarfiit kommer med

I 2022 vedtog Inatsisartut lov om Mittarfeqarfiits omdannelse fra nettostyret virksomhed til et aktieselskab samt efterfølgende indskud som datterselskab til Kalaallit Airports Holding A/S. Som led i denne proces blev Mittarfeqarfiit A/S stiftet den 30. december 2022 og blev hermed et 100% ejet datterselskab i Kalaallit Airports Holding A/S. Derved blev alle grønlandske lufthavnsaktiviteter samlet i samme koncern.

Bestyrelser

Kalaallit Airports består af tre selskaber: Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S.

Hvert aktieselskab har en bestyrelse. I to af selskaberne, Domestic A/S og Holding A/S, er der 4 pladser i bestyrelsen. De samme 4 personer, går igen i alle tre bestyrelser. Heraf udgøres ledelsen i bestyrelserne også af den samme formand og næstformand.

I kraft af, at den Danske Stat blev medfinansierende på lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat, blev bestyrelsen for Kalaallit Airports International A/S udvidet med to poster, fra 4 til 6.

Som en del af aftalen med den Danske Stat, udpeger den Danske Stat to af medlemmerne til Kalaallit Airports Internationals A/S bestyrelsen.

Organisation

Kalaallit Airports Gruppen består af tre selskaber, med tre tilhørende bestyrelser. Organiseringen af projektet, herunder etableringen af en organisation med kvalificerede medarbejdere, er forankret i Kalaallit Airports Holding A/S. Selve anlægsopgaverne er juridisk og økonomisk bundet op i de to øvrige selskaber: Kalaallit Airports International A/S, som anlægger lufthavnene i Ilulissat og Nuuk, og endelig Kalaallit Airports Domestic, der anlægger lufthavnen i Qaqortoq.

Direktion

Direktionen består af en administrerende direktør (CEO), en projektdirektør (EPO) og en Finans- og Økonomidirektør (CFO). Se mere her

Medarbejdere

Alle medarbejdere, inkl. direktionen, er ansat i Kalaallit Airports Holding A/S. Klik her for at se hvordan vi er organiseret og for at se kontaktinfo på de enkelte medarbejdere.

Ledige stillinger

Klik her for at se de ledige stillinger i Kalaallit Airports Holding A/S. Var der ikke hvad du søgte, kan du altid sende os en uopfordret ansøging, som vi med glæde vil tage imod.

Kontakt