Jens R. Lauridsen

Administrerende direktør

 

Aviaaja Karlshøj Knudsen

Projektdirektør

 

Steen Montgomery-Andersen

Finans- og Økonomidirektør