Referat af borgermøde vedr. VVM-redegørlse i Nuuk

AKK bød forsamlingen velkommen og orienterede om at mødet ville foregå på dansk, men at der var grønlandsk tolkning.

Mødet handlede om VVM-redegørelsen for Nuuk Lufthavns udvidelse. Kalaallit Airports A/S plan- lægger til orientering at arrangere et borgermøde om selve projektets fremdrift i det nye år.

Det fulde referat er vedhæftet som en PDF her

Referat af borgermøde i Nuuk 11. december 2018