Kalaallit Airports A/S prækvalificerer entreprenører til de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq

Kalaallit Airports A/S har prækvalificeret seks internationalt erfarne entreprenører til at afgive tilbud på udførelse af anlægsarbejderne i de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq

Seks entreprenørgrupper er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på anlægsarbejder og byggemodning for de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Arbejderne vil primært omfatte anlæg af landingsbaner, rulleveje og forpladser med tilhørende tekniske installationer inden for lufthavnenes hegn. Udenfor vil arbejderne omfatte adgangsvejene ved lufthavnsområdet, parkeringspladser, omlægning af forsyningsledninger og klargøring af arealer til lufthavnsbygningerne, men ikke udførelse af bygningerne, som først udbydes senere.

Invitationen til prækvalifikationen har været udsendt i flere lande i Europa, Asien og Nordamerika. Der indkom i alt 11 ansøgninger om prækvalifikation fra særdeles kompetente og konkurrencedygtige entreprenører, og Kalaallit Airports A/S har efter en grundig evalueringsproces besluttet at prækvalificere følgende seks grupper:

Aarsleff - Ístak Joint Venture (Danmark/Island)

BAM International bv. (Holland)

China Communications Construction Company Ltd. (Kina)

Munck Gruppen A/S (Danmark)

MT Højgaard A/S (Danmark)

Pennecon Dexter Joint Venture (Canada)

Ved udvælgelsen af entreprenører er der lagt vægt på de bydendes finansielle kapacitet såvel som deres tekniske og faglige kompetencer og kapacitet. Der er også lagt vægt på entreprenørernes erfaringer med anlægsopgaver under forhold som svarer til de grønlandske.

Anlægsarbejderne i Ilulissat og Nuuk forventes udbudt samtidig i forsommeren 2018 med anlægsopstart i Nuuk i september/oktober 2018 og i Ilulissat i april 2019. Anlægsarbejderne i Qaqortoq forventes udbudt i 2019 med anlægsopstart i foråret 2020.

Alle de 3 lufthavne planlægges at blive ibrugtaget i efteråret 2022.

De prækvalificerede entreprenørgrupper vil i løbet af den kommende måneds tid besøge Ilulissat og Nuuk for at få et førstehåndsindtryk af arbejdsområderne og de lokale forhold. Som et led i besigtigelsesturen vil der også blive arrangeret præsentationer med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder.

”Kalaallit Airports A/S er meget tilfreds med den store interesse, der har været blandt internationalt anerkendte entreprenørfirmaer, for at ansøge om prækvalifikation. Vi glæder os over et kompetent og konkurrencedygtigt felt, og vi ser frem til at tage næste skridt frem mod realiseringen af de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, udtaler Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge.”