Inden KNR’s artikel havde Kalaallit Airports A/S skriftligt forsynet KNR’s journalist med udførlige faktuelle oplysninger om forholdene vedrørende sikkerhedszonen i den nye lufthavn i Nuuk.

Kalaallit Airports A/S konstaterer imidlertid, at KNR til trods herfor fremfører fejlagtige oplysninger i medierne. Det er således direkte fejlagtigt, når KNR fremfører, at den projekterede sikkerhedszone er indskrænket til 210 meter (105 meter på hver side) mod de af ICAO anbefalede 300 meter (150 meter på hver side)

Den nye lufthavn i Nuuk er projekteret med en sikkerhedszone på de anbefalede 300 meter (150 meter på hver side af centerlinjen) i hele banens længde. ICAO anbefaler desuden, at 75 meter af sikkerhedszonen på hver side planeres. Kalaallit Airports A/S har projekteret med, at 105 meter på hver side planeres. Lufthavnen i Nuuk får således en bredere planeret sikkerhedszone end hvad der anbefales af ICAO.

KNR’s oplysninger er således fejlagtige og i strid med de faktuelle oplysninger, som Kalaallit Airports A/S har forsynet KNR’s journalist med.

”Kalaallit Airports A/S finder det beklageligt, at KNR fremfører oplysninger i medierne, som giver anledning til en politisk debat baseret på et fejlagtigt faktuelt grundlag”, siger bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen.

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til Projektchef Jesper Nordskilde, tel. +299 342 142.