UDBUD AF KONTRAKT OM LEVERING AF LASTVOGNE, INKL. SERVICEYDELSER

Kalaallit Airports HOLDING A/S sender hermed kontrakt om levering af lastvogne til de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq i udbud. Udbuddet drejer sig udover lastvognene også om samtlige serviceydelser i en syvårig periode, samt timepris for udførelse af øvrige reparationer og rabatsats på listepris på reservedele.

Det samlede udbudsmateriale består foruden dette udbudsbrev af følgende:

• Udbuds- og konkurrencebetingelser

• Tilbudsliste

• Skabelon til tro- og love erklæring

• Udkast til kontrakt, inkl. bilag

o Bilag 1: Kravsspecifikation

o Bilag 2: Site Acceptance Test (SAT) for lastvogne

o Bilag 3: Forventet GSE-Udstyr

o Bilag 4: Tidsplan

o Bilag 5: Priser

o Bilag 6: Moderselskabsgaranti

Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres fra Projektleder Troels Ankjær på troels@kair.gl.

Såfremt et eller flere dokumenter måtte give anledning til spørgsmål, opfordres De til at stille disse spørgsmål så tidligt i udbudsprocessen som muligt og senest den 17. februar 2020.

Fristen for afgivelse af tilbud er tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12:00 (Nuuk tid, GMT -3).

Tilbud skal fremsendes til Projektleder Troels Ankjær på troels@kair.gl.

Tilbud skal afgives i overensstemmelse med det i udbuds- og konkurrencebetingelserne angivne.