Kalaallit Airports Domestic A/S annullerer udbud af landingsbane og lufthavnsbygninger i Qaqortoq

Udbuddet af anlægsarbejderne til landingsbanen i Qaqortoq annulleres som følge af, at de modtagne tilbud ligger væsentligt over selskabets budget. Som konsekvens heraf annullerer selskabet samtidig udbuddet af lufthavnsbygningerne i Qaqortoq.

Kalaallit Airports Domestic A/S afholdt den 27. april 2020 licitation over anlægsarbejderne til den nye lufthavn i Qaqortoq. Selskabet modtog fem tilbud, som prismæssigt alle lå væsentligt over selskabets anlægsbudget.

KAIR har under forhandlingerne med to af entreprenørerne og i samarbejde med disse, arbejdet på at finde besparelser på projektet, som kunne bringe den samlede omkostning indenfor selskabets økonomiske rammer. Selskabet har sideløbende hermed drøftet muligheden for tilførsel af yderligere finansiering fra Selvstyret til dækning af de øgede projektomkostninger.

Selskabet må imidlertid konstatere, at det ikke har været muligt at finde de nødvendige besparelser på projektet eller nedslag i tilbudsprisen, ligesom det ikke har været muligt at opnå tilsagn om yderligere finansiering før de nuværende tilbud udløber. Herudover konstateres det, at det i udbudsmaterialet forudsatte opstartstidspunkt for anlægsarbejderne i efteråret 2020 ikke længere vil kunne overholdes.

Selskabets ledelse vil, sammen med dets rådgivere, og i samråd med Selvstyret, revurdere projektet med henblik på et fornyet udbud næste år. 

”Kalaallit Airports Domestic A/S har set meget frem til at få arbejderne på den nye lufthavn i Qaqortoq i gang i år, og beklager derfor meget, at det har været nødvendigt at træffe beslutning om annullering af udbuddet”, siger bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen.

”Selskabets ledelse vil nu, i samråd med Grønlands Selvstyre, arbejde videre på at identificere mulige ændringer af projektet med henblik på at bringe omkostningerne ned, ligesom selskabet vil fortsætte dialogen med Selvstyret om tilførsel af yderligere finansiering til projektet, således at lufthavnsprojektet i Qaqortoq forventeligt kan udbydes på ny i 2021 og med færdiggørelse i 2024”, afslutter Johannus Egholm Hansen.”

***

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, tel. +299 55 06 31 eller +45 2389 8008.

Nuuk, den 18. august 2020

Bestyrelsen