Download pdf

Departementet for Forskning og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

17. marts. 2021

Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 2. kvartal 2021

Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 2. kvartal 2021. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for april, maj og juni 2021.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 2. kvartal 2021.

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 2. kvartal 2021 har til hovedformål at anlægge interne anlægsveje i projektområdet og foretage udsprængninger i terminalsområdet.

Sprængningsaktiviteten

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 2. kvartal 2021

Det planlægges, at borearbejdet vil foregå i døgndrift, fra mandag til lørdag, og om nødvendig søndag.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 2. kvartal 2021.