Egenkapitalfinansiering og tidsplan for nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq på plads

Med Inatsisartuts vedtagelse af finansloven for 2018 er lufthavnsprojekterne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq kommet et stort skridt videre frem mod opstart af arbejderne i 2018.

2017 har været et travlt år for Kalaallit Airports A/S, hvor selskabet bl.a. har valgt bygherrerådgiver, færdiggjort anlægsprogrammerne for de tre lufthavne, udbudt og valgt projekterende rådgiver for landingsbanerne, udbudt og valgt juridiske rådgivere, og udbudt og valgt finansieringsrådgiver for den del af projektfinansieringen, som skal optages som lån på det internationale lånemarked. Selskabet har herudover gennemført prækvalifikation, udbud og igangsætning af totalrådgiverkonkurrence for de projekterende rådgivere for lufthavnsbygningerne.

Sideløbende har Kalaallit Airports A/S udarbejdet forretnings- og finansieringsplanen for de nye lufthavne samtidig med, at der har været en tæt dialog med Naalakkersuisut om grundlaget for Selvstyrets egenkapitalfinansiering af projekterne.

Med Inatsisartuts vedtagelse af finansloven for 2018 er den bevillingsmæssige hjemmel til Selvstyrets egenkapitalfinansiering af lufthavnsprojekterne sikret, ligesom der er skabt hjemmel til garantistillelse for lånefinansiering. Gennem reviderede tidsplaner for projekterne er der skabt et forbedret grundlag for selskabets videre arbejde med at søge restfinanseringen på ca. 1,5 mia. kr. på lånemarkedet.

Ifølge selskabets tidsplan, som er godkendt som del af finansloven, skal lånefinansieringen være på plads i sommeren 2018, og byggearbejderne på den første landingsbane (i Nuuk) starter sidst på sommeren i 2018. Herefter følger opstart på anlægsprojekterne for lufthavnene i Ilulissat og i Qaqortoq i foråret 2019. Ifølge den nuværende tidsplan forventes alle tre landingsbaner at stå færdige i efteråret 2022.

”Den reviderede tidsplan vil hjælpe med at undgå overophedning af byggemarkedet og dermed være med til at holde omkostningerne på projekterne nede.”, siger Administrerende Direktør Steffen Ulrich-Lynge.