Kalaallit Airports prækvalificerer rådgivere til udarbejdelse af forslag til terminal og servicebygninger i de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Fire rådgivergrupper er blevet prækvalificeret til at deltage i Kalaallit Airports A/S’ konkurrence omprojektering af terminal- og servicebygningerne i de nye lufthavne i Ilulissat, Qaqortoq og NuukEfter Kalaallit Airport A/S’ valg i august 2017 af COWI A/S som projekterende rådgiver på landingsbanerne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, har selskabet i dag prækvalficeret fire rådgivergrupper til at deltage ikonkurrencen om projektering af terminal- og servicebygningerne i de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Selskabet modtog ti ansøgninger om prækvalifikation fra rådgivergrupper i Grønland, Danmark, Færøerne, Island og Norge, og har besluttet at prækvalificere følgende fire grupper:

ISC Rådgivende Ingeniører A/S (Danmark) som totalrådgiver, med Vilhelm LauridsenArkitekter A/S (Danmark) og Spangenberg & Madsen A/S (Danmark) som underrådgivere.

Nordic – Office of Architechture Danmark A/S (Danmark) som totalrådgiver, med MOE A/S(Danmark), Efla hf. (Island) og Anders Christensen, Rådgivende ingeniører ApS (Danmark) somunderrådgivere.• COWI A/S (Danmark) som totalrådgiver, med Zeso Architects ApS (Danmark) og Masanti A/S(Grønland) som underrådgivere.

Rambøll Danmark A/S (Danmark) som totalrådgiver, med Rambøll Grønland A/S (Grønland) ogBjarke Ingels Group A/S (Danmark) som underrådgivere, og med Clement & Carlsen ArkitekterApS (Grønland) som underrådgiver til Bjarke Ingels Group A/S.

Kravene til deltagerne er, at forslagene i deres visuelle udtryk og med hensyn til funktionalitet skal havegrønlandsk særpræg, samt at der både skal være tænkt moderne passagerkomfort og kommerciel aktivitetind i projekterne, herunder bl.a. mulighed for butikker med toldfrit salg, salg af souvenirs, ogrestauranter/cafeer til de rejsende, samt mulighed for at leje kontorareal i lufthavnsbygningerne.

De prækvalificerede rådgivergrupper har indtil januar 2018 til at aflevere forslag til de nye terminal- ogservicebygninger.

Kalallit Airports A/S er samtidig ved at nedsætte et bedømmelsesudvalg, der skal udvælge det vindendeforslag for hver af lufthavnene. Bedømmelsesudvalget kommer til at bestå af Jákup Sverri Kass og AviâjaLennert-Lyberth fra selskabets bestyrelse, arkitekt og kunstner Naja Rosing-Asvid fra Grønland, samt to medlemmer, der skal udpeges af Arkitektforeningen.

Ligesom ved øvrige opgaver, der sendes i udbud, vil der også i forbindelse med udvælgelse af de vindendeforslag i totalrådgiverkonkurrencen blive lagt vægt på deltagernes erfaring med arbejde i de arktiske egne,alternativt at udenlandske virksomheder, der ikke har sådanne erfaringer, etablerer samarbejde med lokalearkitekt- og ingeniørvirksomheder, der har sådanne erfaringer.

”Kalaallit Airports A/S er meget tilfreds med den store interesse, der har været for at ansøge omprækvalifikation, og ser med stor forventning frem til modtagelsen af rådgivergruppernes forslag tilterminal- og servicebygninger i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, udtaler direktør Steffen Ulrich-Lynge.”