Bestyrelsen har truffet en række væsentlige beslutninger omkring forberedelserne til og gennemførelsen af lufthavnsprojekterne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk.

Bestyrelsen har således besluttet en konkret og ambitiøs tidsplan for de videre aktiviteter, der er nødvendige før de faktiske anlægsarbejder går i gang næste år. Disse aktiviteter omfatter bl.a. færdiggørelse i løbet af marts og april 2017 af de anlægsprogrammer, som skal danne grundlag for udbuddet af projekteringen af lufthavnene, udarbejdelse af projektforslag og hovedprojekt.

Herudover skal der søges om de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder VVM godkendelse, arealtildeling, og ansøgning om projektsgodkendelse fra luftfartsmyndighederne.

Endelig arbejdes der på færdiggørelse af en forretnings- og finansieringsplan, som skal danne grundlaget for fremskaffelse af projektsfinansering, m.v.

Der er ligeledes lagt en fast tidsplan for, hvornår udbuddet af entrepriserne skal være klart, og hvornår anlægsarbejderne skal gå i gang, alene betinget af, at de nødvendige myndighedsgod-kendelser foreligger indenfor den forudsatte tidsplan.

Bestyrelsen vil i forbindelse med udbud af både projekteringsopgaven og anlægsopgaverne i størst muligt omfang lægge vægt på skabelsen af grønlandske arbejdspladser og kompetenceudvikling, og på involveringen af relevante og kompetente grønlandske virksomheder, der kender til forholdene i Grønland og til det at gennemføre store anlægsarbejder i det arktiske område.

Bestyrelsen har ligeledes haft en god og konstruktiv dialog med de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut om beslutningen om anlæggelse af lufthavnene i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk med landingsbaner på henholdsvis 1.500 m, 2.200 m og 2.200 m, som efter planen skal stå færdige og klar til brug i henholdsvis 2020 (Qaqortoq) og 2021 (Ilulissat og Nuuk).

”Bestyrelsen er bevidst om, at der er tale om en ambitiøs tidsplan for udførelsen af tre meget store lufthavnsprojekter, men føler sig på baggrund af den hidtidige fremdrift i det projektforberedende arbejde, og den opbakning bestyrelsen har fra Naalakkersuisut, komfortabel ved den lagte tidsplan, siger bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen”.

***

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til Adm. direktør Steffen Ulrich-Lynge, Mobil +299 55 44 33.