Lancering af hjemmeside, anlægsprogrammer m.m.

Lancering af hjemmeside

Kalaallit Airport A/S’ arbejde med anlæggelsen af nye lufthavne i i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq skrider planmæssigt fremad.

For at styrke kommunikationen til offentligheden om projekternes fremdrift og aktiviteter, har selskabet nu lanceret en hjemmeside, hvor selskabet løbende vil holde offentligheden orienteret om projekterne. Hjemmesiden findes her: www.kair.gl

Anlægsprogrammer og valg af totalrådgiver for landingsbaner:

Kalaallit Airport A/S har nu fra bygherrerådgiveren, Inuplan A/S, modtaget forslag til anlægspro-gram med tilhørende omkostningsoverslag for alle tre nye lufthavne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk. På baggrund af anlægsprogrammerne vil der fra maj til juni 2017 blive afholdt udbud af totalrådgiveropgaven for projektering af landingsbanerne.

Tre projekterende rådgivere er blevet prækvalificeret og vil få mulighed for at afgive bud på totalrådgiveropgaven for landingsbanerne. Disse er:

  1. Verkis hf., Reykjavik, Island. Udover Verkis hf består konsortiet af Isavia ohf fra Island, Multiconsult fra Norge, og S&M – Verkis fra Grønland.
  2. Rambøll Danmark A/S sammen med Rambøll Grønland A/S og Orbicon Arctic A/S, begge hjemmehørende i Grønland, og Orbicon A/S fra Danmark.
  3. COWI A/S fra Danmark, sammen med Masanti A/S fra Grønland.

Kalaallit Airport A/S forventer at vælge endelig projekterende totalrådgiver for alle tre lufthavne i juni 2017.

Orienterende møder med kommuner og erhvervsliv:

Sideløbende med det projektforberedende arbejde har Kalaallit Airport A/S startet en møde-række med kommunalbestyrelserne og erhvervsorganisationerne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk, dels for at orientere om projekterne og deres fremdrift, og dels for at drøfte erhvervslivets mulig-heder og ønsker om deltagelse i udførelsen af projekterne. Der er afholdt møder i Ilulissat med Qaasuitsup kommunea og Ilulissani Sulititsisut og i Nuuk med Kommuneqarfik Sermersooq og Sulititsisuts hovedkontor, og medio maj afholdes der møder i Qaqortoq med kommune Kujalleq og med  repræsentanter for det lokale erhvervsliv.

Valg af finansieringsrådgiver og juridisk rådgiver

Som konsekvens af projekternes fremdrift vil Kalaallit Airport A/S i løbet af juni/juli 2017 afholde udbud af og vælge finanseringsmæssige og juridiske rådgivere både til at bistå med fremskaffelse af finansiering af projekterne og med forhandling af rådgiver- og entreprisekontrakter på de store anlægsopgaver. Opgaverne forventes udbudt både i Grønland og i Danmark.

Ordinær generalforsamling 2017:

På generalforsamlingen den 2. maj 2017 blev den nuværende bestyrelse genvalgt med Johannus Egholm Hansen som fortsættende bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er næstformand Aviâja Lyberth Lennert (Sekretariatschef, Royal Arctic Line), Peter Christensen (Økonomidirektør i Mittarfeqarfiit), Berit Koertz (Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit) og Jákup Sverri Kass (Lufthavnsdirektør i Vágar Lufthavn, Færøerne). Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

”Der er fortsat god fremdrift i det projektforberedende arbejde for anlæggelsen af de tre luft-havne, og vi ser frem til valget af totalrådgiver i sommer, således at projekteringen for alvor kommer i gang med totalrådgiverens udarbejdelse af detaljeret projektforslag, der skal danne grundlag for fremskaffelse af finansiering og for udbuddet af anlægsarbejderne. Vi ser også frem til resultatet af den besluttede arkitektkonkurrence for terminal- og servicebygningerne i lufthavnene", siger direktør Steffen Ulrich-Lynge. "Vi har ligeledes været glade for muligheden for at informere om projekterne under vores møder med kommunerne og erhvervslivet og for muligheden for at drøfte nogle af de udfordringer, som projekterne byder på lokalt", siger Steffen Ulrich-Lynge.

***

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til adm. direktør Steffen Ulrich-Lynge, tel. +299 55 44 33.