Kalaallit Airports har efter bestyrelsesmødet den 27. november 2018 sat fuld fart på projekteringen af den nye lufthavn i Qaqortoq, samt projektering af lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne.

Projektering af landingsbane

”Vedtagelsen af anlægsloven og den delvise gennemførelse af de ønskede supplerende vind-undersøgelser har gjort det muligt for os at igangsætte projekteringen af lufthavnen i Qaqortoq”, siger Steffen Ulrich- Lynge, adm. direktør for Kalaallit Airports A/S.

Kalaallit Airports A/S har derfor aftalt med ingeniørvirksomheden COWI, som også har projekteret lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, og som har grønlandske Masanti A/S som underrådgiver, at projekteringen af den nye lufthavn i Qaqortoq straks igangsættes.

Supplerende vindundersøgelser

Projekteringen af lufthavnen i Qaqortoq har været sat på hold, bl.a. fordi der var skabt politisk tvivl om størrelsen af den ønskede lufthavn i Qaqortoq, og fordi Kalaallit Airports A/S ønskede yderligere undersøgelser af vind- og turbulensforholdene ved den nye lufthavn, selvom der i forvejen er lavet omfattende vindmålinger og vindtunnelforsøg.

Disse undersøgelser er delvist gennemført, ligesom der nu foreligger yderligere 1 års vindmålinger fra området. Det har derimod ikke været muligt at gennemføre de ønskede testflyvninger, dels på grund af vejrmæssige udfordringer og dels på grund af logistiske udfordringer, oplyser Kalaallit Airports A/S.

”Kalaallit Airports A/S har besluttet at igangsætte projekteringen på det foreliggende grundlag, således at det bliver muligt at søge om de resterende myndighedstilladelser og at udarbejde udbudsmaterialet for anlægsarbejderne til den nye landingsbane. Samtidig vil arbejdet med yderligere vindmålinger og turbulensundersøgelser fortsætte til brug for det turbulensvarslingssystem, som skal etableres for alle tre nye lufthavne”, siger Steffen Ulrich-Lynge.

Kortere byggetid

Det er planlagt at gennemføre projektering for landingsbanen i Qaqortoq i 2019 og bygningerne i 2020. I sommeren 2020 påbegyndes anlæggelsen af landingsbanen og i sommeren 2021 opførelsen af bygningerne.

Da byggetiden for lufthavnen i Qaqortoq er kortere end for de øvrige lufthavne, er det stadig målet, at lufthavnen i Qaqortoq skal stå færdig samtidig med lufthavnene i Nuuk og Ilulissat – d.v.s. i 4. kvartal 2023.

Projektering af lufthavnsbygninger

Udover igangsætningen af projekteringen af landingsbanen i Qaqortoq og det forventede udbud af anlægsarbejderne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat i slutningen af januar 2019, forhandler Kalaallit Airports A/S desuden aftale med COWI om igangsætningen af projekteringen af lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne. Projekteringen af lufthavnsbygningerne forventes at gå i gang i december eller januar måned, og udbuddet af arbejdet på bygningerne vil ske i 2020. Udover COWI, er det grønlandske Masanti A/S og det danske arkitektfirma Zeso Architects, der som underrådgivere står for projekteringen af lufthavnsbygningerne.

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til Steffen Ulrich-Lynge, CEO på telefon +299 554433.

Pressemeddelelsen er vedhæftet som PDF: PM om Qaqortoq LINK