Kalaallit Airports A/S ændrer og udvider bestyrelsen med valg af to nye bestyrelsesmedlemmer 

Kalaallit Airports A/S har på en ekstraordinær generalforsamling den 16. februar 2018 udpeget to nye bestyrelsesmedlemmer, Louise Hasle og Finn Gaarsmand. 

Louise Hasle indtræder i bestyrelsen i stedet for Berit Koertz, som af personlige årsager har besluttet at udtræde af bestyrelsen.

Louise Hasle er 47 år, og sidder i en stilling som Chief Underwriter i EKF (Eksport Kredit Fonden) i Danmark. Hun har omfattende erfaring med projektfinansiering globalt, med særlig fokus på vindenergiprojekter, herunder med forhandling af konkrete lånevilkår i projekter af meget betydelig størrelse og kompleksitet.

Forud for sin ansættelse i EKF i 2007 har Louise Hasle arbejdet bl.a. i Københavns Fondsbørs A/S og Novo Nordisk A/S. Ved siden af sit arbejde er Louise Hasle tilknyttet Copenhagen Business Schools Institut for Finansiering som projektvejleder.

Louise Hasle er uddannet som Cand. Merc. i Finansiering og Regnskabsvæsen ved Handelshøjskolen i København (nu Copenhagen Business School).

Finn Gaarsmand indtræder som nyt bestyrelsesmedlem, ved at bestyrelsen udvides fra 5 til 6 medlemmer.

Finn Gaarsmand er 60 år, ingeniør, og sidder i en stilling som Global EPC Director hos FLSmidth A/S i Danmark, hvor han arbejder globalt med tilbud på og udførelse af EPC / turnkey projekter indenfor cementindustrien.

Finn Gaarsmand har meget omfattende erfaring med international projektledelse og i at arbejde i og med multikulturelle organisationer, og har i flere omgange været udstationeret i bl.a. Egypten, Tunesien, Columbia, Chile, Spanien, Tyskland og Mexico. Finn Gaarsmand taler bl.a. engelsk, tysk og spansk.

”Bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S er meget tilfreds med, at Louise Hasle og Finn Gaarsmand har taget imod tilbuddet om at indtræde i selskabets bestyrelse, og dermed at være med til at realisere lufthavnspro-jekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. 

Med så store anlægsprojekter er der brug for erfarne og kompetente hænder både til opgaven med tilvejebringelse af den nødvendige projektfinansiering og til styring af projekternes udførelse. Med Louise Hasles og Finn Gaarsmands indtræden i bestyrelsen føler jeg, at vi har fået to nye bestyrelsesmedlemmer, som begge udgør en styrkelse af bestyrelsens kompetencer, og som vil kunne fungere som kompetente sparringspartnere for den øvrige bestyrelse og for selskabets daglige ledelse. Jeg vil samtidig på selskabets vegne benytte lejligheden til at takke Berit Koertz for hendes kompetente indsats for selskabet i den tid hun har siddet i bestyrelsen, siger Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand.” 

*** 

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, tel. +45 2389 8008.