Kalaallit Airports A/S fortsætter arbejdet med lufthavnsprojekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq

Kalaallit Airports A/S har på bestyrelsesmøde i går godkendt selskabets første årsrapport og besluttet at fortsætte forberedelserne af udbuddet af anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat i maj 2018.

Årsrapport 2016/17

Kalaallit Airports A/S’ bestyrelse har i går godkendt selskabets første årsrapport for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2017 (18 måneder).

Regnskabet viser, at selskabet i perioden har anvendt 54 millioner kroner. Heraf er 10 millioner kroner anvendt til drift, mens der er investeret i alt 44 millioner kroner direkte i udviklingen af lufthavnsprojekterne.

Investeringen er fordelt således:

Tværgående for alle 3 projekter, ca. 10 mio. kr.

Nuuk, ca. 10 mio. kr.

Ilulissat, ca. 15 mio. kr.

Qaqortoq, ca. 9 mio. kr.

”Bestyrelsen er godt tilfreds med regnskabet og konstaterer, at udviklingen af lufthavnsprojekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq er kommet meget langt siden selskabets stiftelse, og at selskabet har nået meget for de penge, der er investeret. Dette har stillet meget store krav til en ekstraordinær indsats, og bestyrelsen takker ledelsen, medarbejderne og samarbejdspartnerne for deres bidrag til at bringe projekterne fremad mod tidspunktet for igangsætning af anlægsarbejderne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq”, siger Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand.

Forsættelse af projektforberedelsen

Kalaallit Airports A/S’ bestyrelse har desuden på bestyrelsesmødet i går besluttet at fortsætte det projektforberedende arbejde frem mod udbud af anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat i maj 2018. Bestyrelsen besluttede endvidere at fortsætte udarbejdelsen af informationsmaterialet til brug for lånefinansieringen. Endelig besluttede bestyrelsen at fortsætte processen med valg af rådgivere på projektering af bygningerne i alle tre lufthavne, ligeledes i maj 2018. Med dette fastholder selskabet tidsplanen for udarbejdelse af de dele af udbudsgrundlaget og finansieringsgrundlaget, som kræver politiske godkendelser af Nalaakkersuisut og/eller Inatsisartuts Finans‐ og Skatteudvalg.

”Det kan ikke udelukkes, at valget til Inatsisartut og tiden til dannelse af Nalaakkersuisut efter valget vil kunne påvirke udbuddet af anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat, således at opstart af lufthavnsprojektet i Nuuk, som er planlagt til oktober 2018, kan blive lidt forsinket. Tidsplanen for opstart af projekterne i Ilulissat og udbuddet af projektet i Qaqortoq forventes derimod ikke at blive påvirket af valget. Kalaallit Airports A/S vil, med udgangspunkt i det af Inatsisartut allerede vedtagne grundlag i Finansloven for 2018, bestræbe sig på at undgå forsinkelse af opstart af lufthavnsprojektet i Nuuk”, siger Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand.