Bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S genvalgt og vinder af rådgiverkonkurrence for lufthavnsbygninger i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq valgt

Kalaallit Airport A/S’ bestyrelse blev på selskabets generalforsamling d. 15. maj genvalgt. Johannus Egholm Hansen fortsætter som formand og Peter Christiansen som næstformand.

Bestyrelsen konstituerede sig desuden med følgende medlemmer af bestyrelsens udvalg:

  • Byggeudvalget:   Johannus Egholm Hansen, Finn Gaarsmand og Steffen Ulrich‐Lynge.
  • Finansieringsudvalget:   Johannus Egholm Hansen, Louise Hasle og Peter Wistoft.
  • Forretningsudviklingsudvalget: Peter Christiansen, Aviâja Lyberth Lennert, Jákup Sverri Kass og Peter Wistoft.

Kalaallit Airport A/S annoncerede umiddelbart efter generalforsamlingen vinderen af den totalrådgiverkonkurrence, der har været afholdt om projektering af lufthavnsbygningerne i de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det er et særligt bedømmelsesudvalg med et flertal af uafhængige medlemmer, der har vurderet forslagene og valgt vinderen.

Vinderen af konkurrencen for alle tre lufthavne blev COWI A/S sammen med underrådgiverne Masanti A/S og Zeso Architects A/S.

De modtagne forslag til lufthavnsbygninger kan ses på selskabets hjemmeside, www.kair.gl, og vil i løbet af året blive udstillet i de tre byer, som lufthavnene skal ligge i samt på det grønlandske repræsentationskontor i København.

Kalaallit Airport A/S indleder i løbet af få dage forhandling med COWI om rådgiveraftalen om projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne. Hensigten er, at projekteringen af lufthavnsbygningerne skal være afsluttet i april 2019, således at byggeopgaverne for lufthavnsbygningerne kan udbydes i maj 2019, og med opstart af arbejderne i efteråret 2019.