Seneste nyt om lufthavnsprojektet i Nuuk

Kalaallit Air ports International A/S følger nøje med i støjniveauet for byggeriet Kalaallit Airports International A/S (KAIR) har nu fået opsat 6 professionelle støjmålere omkring den eksisterende lufthavn i Nuuk.

Formålet med støjmålerne er at dokumenter, at støjen fra de kommende anlægsaktiviteter for udvidelsen af lufthavnen i Nuuk ikke overskrider de grænseværdier, som myndighederne har opstillet til projektet.

Det var et krav i VVM-godkendelsen, at der skal laves et moniteringsprogram for byggestøj foranlediget af byggeriet af lufthavnen i Nuuk. Moniteringsprogrammet har til formål at sikre, at støjgrænseværdierne fra VVM-godkendelsen overholdes. KAIR har i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet monitoreringsprogrammet for støj, og dette er nu blevet godkendt af Selvstyret. Som et led heri er der er opsat i alt 6 støjmålere indkøbt hos det danske firma EMS Brüel og Kjær. EMS har i samarbejde med de lokale firmaer Polar Teknik og Arssarnerit opsat de 6 støjmålere, der nu alle er i drift.

Støjmålerne måler støjniveauet i en periode før anlægsarbejdet begynder. Disse målinger bruges til at kunne sammenligne, hvilken støj der findes i dag, med den støj der fremkommer under anlægsarbejdet. På den måde kan støjen fra anlægsaktiviteterne vurderes.

Data fra støjmålerne overføres i ”real-time” til en computer server. Data kan både bruges til løbende overvågning, men kan også bruges til udarbejdelse af afrapporteringer. Systemet der opsamler data, vil desuden være i stand til at udsende alarmer såfremt grænseværdierne overskrides, hvorved der kan blive taget hånd om dette.

Udskiftning af Localizer

Kalaallit Airports International A/S har i samarbejde med Mittarfeqarfiit udskiftet den gamle Localizer ved Nuuk lufthavn. Den gamle 6-felts localizer, der blev opsat i 1979, blev slukket onsdag d. 4. september 2019 efter 40 år i drift og er blevet udskiftet med en ny 12-felts localizer fra firmaet Indra Navia i Norge. Dette giver et bedre signal, som er mindre påvirkeligt af lokal trafik og aktiviteter nær lufthavnen. Dette vil bidrage til at sikre regulariteten i lufthavnen under anlægsfasen.

Udskiftningen af Localizeren er sket i tæt samarbejde med en række lokale firmaer, herunder:

• Det rådgivende Ingeniørfirma Inuplan A/S, som har assisteret med projektering og tegninger.

• Grønlands skibs- og entreprenørværksted Aps, som har fremstillet og monteret rammerne til udvidelse af fundamenterne.

• Nuuk Entreprenøren A/S, som har stået for udgravnings- og funderingsarbejde.

• Godthåb Transportservice A/S, har stået for transport og flytning af container.

• Royal Arctic Line A/S, har stået for transport af container, ekspres fra Aalborg.

• Air Greenland A/S Om 2 år skal den nye localizer pilles ned igen og opsættes permanent i den nye lufthavn i Qaqortoq.

Localizeren er godkendt hos Trafik-, bygge- og boligstyrelsen (TBST).

Fakta:

  • Localizeren er en del af ILS-systemet (instrument Landing System) i en lufthavn, der udsender to horisontale radiobølger.
  • En localizer udsender to signaler i to forskellige frekvenser ca. 25 sømil ud fra baneenden, som fortæller piloten, hvor flyet er i forhold til landingsbanens centerlinje. Localizeren hjælper altså piloterne ved indflyvning med lav sigtbarhed.
  • Jo flere antenner der er sat op, jo kraftigere vil signalerne være. De store internationale lufthavne anvender helt op til 48 antenner, for en mere præcis indflyvning. 

Billeder af lastning af første skib i Nyborg og Hafnarfjordur

Fragtskibet BBC Lagos stævnede ud fra havnen i Nyborg Mandag d. 23. september, og efter planlagte stop i henholdsvis Húsavik og Hafnarfjordur har skibet nu sat kurs mod Nuuk lastet med maskiner og materiel til brug for byggeriet.