Trafikomlægning: Lukning af Illerngit 2001

I forbindelse med anlæggelsen af den nye lufthavn i Nuuk vil vejen Illerngit 2001, som går fra Borgmester Anniitap Aqquserna (transformerstationen ved Qinngorput) og op til Air Greenlands indkørsel til hangar 3, blive lukket fra mandag d. 18. november 2019. Vejen bliver lukket for al færdsel, også for gående, cyklende osv. Lukningen af vejen er en del af projektets 1. fase, hvor dele af vejstrækningen skal lægges om for at gøre plads til den fremtidige landingsbane og terminalbygning.

Vejen vil blive fysisk afspærret. Adgang til og fra Skiliften, anstalten, Air Greenland, lufthavnen (Mittarfeqarfiit) og tilhørende faciliteter skal derfor ske via vejen Siaqqinneq og Aqisseqarajooq. Munckgruppen vil i løbet af de kommende uger opsætte hegn der afgrænser arbejdsområdet. Nuup Bussii omlægger deres busrute 3 og X3 og informerer kunderne herom via selskabets facebookside og hjemmeside.

Enkelte borgere har været bekymrede over, hvad det betyder for beredskabet, at der nu kun er en vej til Qinngorput. Det er der dog ingen grund til, ifølge Nuuks Beredskabschef: ”I de snart 12 år Borgmester Anniitap Aqquserna har eksisteret, har vi aldrig været ude for at den ikke har været farbar. Derfor giver lukningen af den aktuelle vejstrækning os ikke nogen beredskabsmæssige bekymringer”, siger beredskabschef Knud Petersen.