Udbud af landingsbaner for Nuuk og Ilulissat

”Vi glæder os over, at se resultatet af de seneste to års målrettede arbejde med at forberede udbuddet af lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat i overensstemmelse med de tidligere politiske beslutninger, og ikke mindst til at komme igang med selve byggeriet”, siger Peter Wistoft, direktør for Kalaallit Airports, og fortsætter: ”Forberedelsen af udbuddet og fremskaffelsen af finansieringen har været en process, hvor der har været trukket meget store veksler på vores medarbejdere, ledelse og rådgivere, samt på en række af Selvstyrets og kommunernes embedsmænd, som har været med i myndighedsbehandlingen af projekterne, og vi er meget taknemlige for den store og kompetente indsats, der er blevet ydet af alle”. 

Tilbudsprocessen foregår hen over foråret. Tilbuddene skal indleveres senest den 15. maj 2019, og det er forventningen at den vindende entreprenører vil være udpeget i løbet af sommeren 2019, således at mobilisering af anlægsarbejderne kan gå i gang hurtigt derefter.

Ifølge udbudstidsplanen skal begge lufthavne anlægges samtidig, men udbudsmaterialet giver mulighed for, at entreprenørerne også kan indlevere alternative tilbud, hvor anlægsarbejderne udføres helt eller delvist forskudt.”Hvis besparelsen ved at udføre anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat forskudt af hinanden er tilstrækkelig store til at det er interessant, og at det kan afhjælpe andre udfordringer, så som risikoen for mangel på arbejdskraft, vil bestyrelsen naturligvis overveje denne mulighed”, siger Peter Wistoft.

Et stærkt felt skal konkurrere om opgaverne

”Vi skal nu i gang med udførelsen af Grønlands største anlægsprojekter. Det er et meget stærkt felt af internationale entreprenører, som skal konkurrere indbyrdes om at vinde opgaverne”siger Peter Wistoft, og fortsætter: ”Vi forventer at modtage nogle gennemarbejdede og konkurrencedygtige tilbud, som samtidig sikrer, at de gener, anlægsarbejderne vil give for omgivelserne og brugerne af de eksisterende lufthavne mens der bygges minimeres mest muligt,”slutter han.

Qaqortoq

Kalaallit Airports har igangsat projekteringen af den 1500 meter lange landingsbane i Qaqortoq, og så snart projekteringen er tilendebragt og de nødvendige myndighedstilladelser foreligger, vil denne også blive udbudt, hvilket forventes at ske i 2020. Lufthavnen i Qaqortoq vil også stå klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2023, som de to øvrige lufthavne.

***

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til Peter Wistoft, direktør, tel. +45 25 42 40 33.

Nuuk, den 6. marts 2019

Kalaallit Airports A/S