Årsresultat og fremtidig ledelse

Årsrapporten for Kalaallit Airports Holding er netop godkendt af bestyrelsen og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2019.

Resultatet følger budgettet, og organisationen er klar til at håndtere opgaverne med lufthavnsudvidelserne i den nye struktur, der blev resultatet af aftalen med den danske stat om finansiering af de internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk.

Bestyrelsen for Kalaallit Airports har godkendt regnskabet for 2018. Driftsresultatet er et underskud på 9,5 mio kr. Det er lidt mindre end 2017, hvor underskuddet var på 10,1 mio. kr. Resultatet svarer til budgettet og forventningerne.

Egenkapitalen var dermed ved årets udgang på 180 mio. kr i selskabet, der er 100% ejet af Grønlands Selvstyre.

Ny struktur håndterer finansiering og anlæg

Årsrapporten redegør for 2018, men peger i sagens natur meget fremad, hvor selskabsstrukturen i januar 2019 blev tilpasset den indgåede aftale om finansiering, hvor Den danske Stat deltager i finansiering og medejerskab af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, mens lufthavnen i Qaqortoq bliver finansieret og ejet af Grønland alene:

• Moderselskabet Kalaallit Airports Holding A/S vil fortsat være 100% ejet af Grønlands Selvstyre.

• Datterselskabet Kalaallit Airports Domestic A/S skal stå for den ny Qaqortoq-lufthavn og er 100% ejet af Kalaallit Airports Holding.

• Datterselskabet Kalaallit Airports International A/S er ejet 1/3 af Den danske Stat og 2/3 af Kalaallit Airports Holding.

I praksis vil medarbejderne være de samme for alle tre selskaber i anlægsperioden: De er ansat i moderselskabet, og de to datterselskaber betaler for den indsats, der ydes i hvert af selskaberne.

CEO udnævnt – ny projektdirektør på vej

Peter Wistoft, der har været økonomidirektør og medlem af direktionen siden august 2017 og fungeret som administerende direktør, siden Steffen Ulrich-Lynge fratrådte, er af bestyrelsen udpeget til at stå i spidsen for Kalaallit Airports fremover som CEO. Samtidig søger selskabet en projektdirektør med international erfaring, der skal stå for ledelse af selve anlægsprojekterne, forholdet til entreprenører, myndigheder, borgere, brugere, mv., og som også skal indgå i direktionen, der dermed igen bliver på to personer.

Bestyrelsesformand Jóhannus Egholm Hansen siger: ”– med Peter Wistoft i spidsen for den dalige drift får vi den bedste kombination af kontinuitet, lokal viden og økonomisk kompetence, vi kan tænke os. Og når vi i løbet af sommeren får tilknyttet en person med tung erfaring i store byggeprojekter opnår vi netop den kombination, der er nødvendig for den store opgave, vi har foran os.”

Arbejdet er startet

”Vi er for alvor gået i gang med at gøre visionerne til virkelighed”, siger Jóhannus Egholm Hansen,: ”Og vi ved, at der arbejdes meget hårdt hos de prækvalificerede entreprenører, der skal aflevere deres tilbud i midten af maj 2019. Vi glæder os til at se, hvordan de mener at opgaverne bedst kan løses og til hvilken pris” siger han.

Den ordinære generalforsamling afholdes 7. maj 2019. Inden da forventes der afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at tilpasse bestyrelsen i Kalaallit Airports International, hvor Den danske Stat efter aftalen skal udpege to medlemmer.

Eventuelle spørgsmål bedes rettes til Peter Wistoft på +299 55 06 35 eller +45 25 42 40 33 mail: peter@kair.gl