Budfrist for anlægsarbejder forlænges til slutningen af maj

Kalaallit Airports giver budgiverne godt to uger mere til at færdiggøre deres tilbud på anlægsarbejderne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat .

Øvrige tidsfrister og rammer er uændrede.

Kalaallit Airports International har meddelt de prækvalificerede entreprenører, at fristen for indlevering af bud er flyttet fra 15. maj til 31. maj 2019.

"Budgiverne har anmodet os om at give dem mere tid, så de kan basere deres tilbud på et så fyldestgørende grundlag som muligt", fortæller Peter Wistoft, adm. direktør, og fortsætter "Det har vi valgt at lytte til, for det er lige så vigtigt for os som for budgiverne, at alle tilbud er solide, gennemarbejdede og fuldt dokumenterede – derfor forlænger vi nu selve tilbudsfristen med godt to uger".

Udsættelsen gælder alle budgivere, og den vil ikke få indflydelse på udførelsestidsplanen eller andre forhold iøvrigt.

Yderligere oplysninger: Peter Wistoft, telefon +299 55 06 35 / +45 25 42 40 33, mail: peter@kair.gl