Ændringer af ledelsen i Kalaallit Airports

De tre selskaber i Kalaallit Airports koncernen, Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports Domistic A/S og Kalaallit Airports International A/S, har den d. 7. Maj 2019 holdt ordinær generalforsamlinger.

Som følge af aftalen med den danske stat om medfinansiering af lufthavnene, som giver staten ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports International A/S har Naalakkersuisut samtidig besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports Holding A/S og i Kalaallit Airports Domestic A/S til de samme fire bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Naalakkersuisut til bestyrelsen i Kalaallit Airports International A/S.

Det betyder at Louise Hasle og Peter Christiansen udtræder af bestyrelsen i alle tre selskaber.

”Begge de to afgående bestyrelsesmedlemmer har haft en stor rolle i opstarten af selskabet og i at bringe  lufthavnsprojekterne frem til hvor de er nu. Louise Hasle har med udgangspunkt i sin store viden om  projektfinansiering ydet en værdifuld indsats i forbindelse med hele finansieringsprocessen som nu er ved at  være tilendebragt, og Peter Christiansen har ydet en tilsvarende stor indsats for selskabet siden stiftelsen,  med sin store viden om lufthavnsdrift i Grønland. Jeg derfor meget taknemmelig for deres indsats”, siger bestyrelsesformand Jóhannus Egholm Hansen.

De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports Holding A/S og Kalaallit Airports Domistic A/S blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af:

• Jóhannus Egholm Hansen (Formand)

• Aviâja Lyberth Lennert

• Jákup Sverri Kass

• Finn Gaarsmand

Der er ligeledes afholdt generalforsamling i Kalaallit Airports International A/S. I denne bestyrelse valgte generalforsamligen de fire medlemmer af moderselskabet bestyrelse, sammen med to medlemmer udpeget af den danske stat.

De to bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports International A/S, der er udpeget af staten er:

• Merete Eldrup

• Marlene Haugaard

Merete Eldrup, som er mangeårig direktør for TV2, har tillige betydelig bestyrelseserfaring, bl.a. fra virksomheder indenfor realkredit, ingeniørbranchen og mediebranchen. Marlene Haugaard, som er Senior Vice President hos entreprenørvirksomheden NCC (Danmark) har betydelig erfaring fra byggebranchen og er bl.a. bestyrelsesmedlem i Københavns Lufthavn. ”Det er glædeligt, at staten har valgt at udpege to erfarne bestyrelsesmedlemmer, som kan bidrage til lufthavnsprojekternes videre fremdrift, og jeg og resten af bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med dem”, siger bestyrelsesformand Jóhannus Egholm Hansen.

Nye ansigter i Kalaallit Airports direktion

Som led i forberedelserne af opstart af anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat, har Kalaallit Airports Holding A/S’ bestyrelse samtidig besluttet at udvide selskabets direktion til 3 medlemmer, således at denne kommer til at bestå af den administrerende direktør Peter Wistoft, projektdirektør Johannes Ehmanns og viceprojektdirektør Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Johannes Ehmanns, som er fra Köln i Tyskland, er uddannet ingeniør med speciale i lufthavne, og har en lang karriere bag sig som teknisk konsulent og projektleder på lufthavnsprojekter i Afrika, Rusland, Mellemøsten, Asien og Sydamerika. ”Johannes Ehmanns kommer netop med den internationale erfaring som Kalaallit Airports har haft et ønske om at finde. Han har prøvet at projektere, bygge og idriftsætte lufthave under næsten alle tænkelige forhold rundt i verden, herunder i Sibirien, og har derudover en høj grad af specialistviden om netop lufthavne”, siger bestyrelsesformand i Kalaallit Airports, Jóhannus Egholm Hansen. Johannes Ehmanns tiltræder 1. juni 2019 og vil være baseret i Nuuk.

Udover Johannes Ehmanns intræder Aviaaja Karlshøj Knudsen, som er uddannet arkitekt og som har været ansat i Kalaallit Airports som projektchef siden 2017, i selskabets direktion som viceprojektdirektør med ansvaret for bl.a. sundhed og sikkerhed, kvalitetssikring, grønlandske myndighedsforhold og med fortsat ansvar for projektering og udbud af lufthavnsbygningerne. ”Med Aviaaja Karlshøj Knudsen i direktionen har vi fået en kapacitet med en enorm viden om projektet og om grønlandske forhold”, siger Jóhannus Egholm Hansen, som fortsætter;”Bestyrelsen glæder sig over at have fået sammensat en stærk daglig ledelse af selskabet, og afventer i spænding modtagelsen af tilbuddene for landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat fra entreprenørerne, som skal være indleveret senest 31. maj 2019 og med forventet start af anlægsarbejderne i september 2019.”

Forud for dagens generalforsamling blev aftalerne med den danske stat om medfinansiering af projekterne gjort endelige, hvorefter staten har frigivet den første dele af statens investeringsbidrag til lufthavnene. Samtidig har Kalaallit Airports International A/S overtaget arealrettighederne til lufthavnsområderne i Nuuk og Ilulissat fra Mittarfeqarfiit for kr. 38 mio., ligesom overdragelsen af alle projektrettigheder for lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq er overdraget fra Kalaallit Airports Holding A/S til henholdsvis Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S. Det er ligeledes forventingen af låneaftalen med Den Nordiske Investeringsbank vil kunne indgås inden udgangen af maj 2019.

******

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, tel.

+299 55 06 31 eller +45 2389 8008.