”Efter 3 års intenst forberedelsesarbejde sættes lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat i gang efter at Kalaallit Airports International A/S’ bestyrelse på møde i går besluttede at tildele opgaven med at anlægge landingsbanerne med tilhørende vejarbejder m.v. i Ilulissat og Nuuk til det danske selskab, Munck Gruppen A/S”, siger administrerende direktør, Peter Wistoft.

Anlægsarbejderne opstarter

Kalaallit Airports International A/S modtog tilbud fra 3 entreprenører:

  • BAM International bv. (Holland)
  • Munck Gruppen A/S (Danmark)
  • Pennecon Dexter Joint Venture (Canada)

Alle de afgivne tilbud har været af høj kvalitet. Baseret på selskabets samlede evaluering af tilbuddene, har bestyrelsen besluttet at tildele kontrakten for begge lufthavne til Munck Gruppen A/S, som er kommet med det samlet set mest fordelagtige tilbud.

Detaljerne i kontrakterne skal forhandles på plads i løbet af juli 2019 med henblik på underskrivelse af kontrakterne i Nuuk i august 2019.
Munck Gruppen A/S går dog allerede nu i gang med de nødvendige indledende arbejder, såsom udarbejdelse af miljøplan, detaljeret tidsplan, og planlægning af mobiliseringen, og til efteråret 2019 påbegyndes de egentlige anlægsarbejder i begge lufthavne.

For at optimere kapaciteten og mobiliseringen mest muligt, bliver omfanget af arbejdet i første omgang mest intenst i Nuuk, og i løbet af foråret 2020 optrappes anlægsarbejderne tilsvarende i Ilulissat. ”Vi er meget glade for, at arbejderne opstartes som planlagt, og det er fortsat planen, at begge lufthavne står færdige i 4. kvartal 2023”, understreger administrerende direktør, Peter Wistoft.