Bemærkninger til avisen Sermitsiaq’s artikel under overskriften ”Aftale om Kangerlussuaq: KAIR frygter for økonomien”

I avisartiklens overskrift anføres det, at ”KAIR frygter for økonomien” som følge af aftalen mellem Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet om bevarelse af lufthavnen i Kangerlussuaq som Atlantlufthavn.

Avisens overskrift er usand.

Undertegnede blev kort efter, at aftalen om Kangerlussuaq blev offentligt kendt, kontaktet af Sermitsiaq’s journalist. Jeg udtalte ikke på noget tidspunkt, at Kalaallit Airports International A/S ”frygter for økonomien”, men udtalte alene, at ”aftalen om Kangerlussuaq kan skabe tvivl om passagerprognoserne for de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat, men at det er alt for tidligt at konkludere noget, da påvirkningen på Kalaallit Airports International A/S helt og holdent afhænger af, i hvilket omfang flyselskaberne fremover vil gøre brug af lufthavnen i Kangerlussuaq når lufthavnene i Nuuk og Ilulissat står færdige”.

Kalaallit Airports International A/S’ ledelse vil, som en naturlig konsekvens af den nye aftale om lufthavnen i Kangerlussuaq, foretage de nødvendige følsomhedsberegninger i forhold til den mulige påvirkning som aftalen kan have på passagergrundlaget i de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Henset til, at omkring 60% af alle rejsende til og fra Grønland skal til eller fra Nuuk, og at fordelingen er stort set den samme for indenlands trafik i Grønland, kan det dog allerede nu konkluderes, at det er meget usandsynligt, at aftalen om lufthavnen i Kangerlussuaq vil have nogen som helst væsentlig betydning for den nye lufthavn i Nuuk, idet denne har et meget solidt økonomisk grundlag.

Derimod kan det ikke på forhånd udelukkes, at aftalen om lufthavnen i Kangerlussuaq vil kunne have en lidt større påvirkning på økonomien i den nye lufthavn i Ilulissat, såfremt luftfartsselskaberne måtte vælge at lade deres fly med de turister, som vil udgøre en del af passagergrundlaget for lufthavnen i Ilulissat, flyve til Kangerlussuaq og så videre derfra til Ilulissat. En sådan trafikstruktur vil dog ikke være det som de rejsende foretrækker, da betydningen af direkte flyforbindelser vægter meget højt når rejsende vælger deres rejsemål, og der er intet, der indikerer, at en sådan påvirkning ville være ødelæggende for projektets samlede økonomi.

Avisen Sermitsiaq’s overskrift er således blot endnu et forsøg på under en usaglig form for journalistik, at undergrave befolkningens tillid til lufthavnsprojekterne.

20. september 2019

På vegne af Kalaallit Airports International A/S

Jóhannus Egholm Hansen

Bestyrelsesformand