Pressemeddelelse – Kalaallit Airports Domestic A/S

Kalaallit Airports Domestic A/S igangsætter udbud af baneanlæg til ny lufthavn i Qaqortoq

I forbindelse med etablering af den nye lufthavn i Qaqortoq, påbegynder

Kalaallit Airports Domestic A/S udbuddet for de prækvalificerede entreprenører

den 31. januar 2020.

Kontrahering med den vindende entreprenør forventes at ske senest i maj 2020, således mobilisering og opstart af anlægsarbejderne af den 1.500 meter lange landingsbane, kan opstartes i sommeren 2020.

De prækvalificerede firmaer er; Pennecon Dexter Joint Venture, MT Højgaard A/S,

J & K Petersen Contractors P/F, Aarsleff-Ístak JV og Munck Gruppen a/s

”Forberedelserne af udbuddet af landingsbanen i Qaqortoq er tilendebragt, og vi er glade for at det er forløbet planmæssigt” siger Peter Wistoft, og fortsætter: ”Vi er meget begejstrede over at anlægsprojektet for Qaqortoq lufthavn også er blevet gennemført rettidigt, der ligger en enorm arbejdsindsats bag fra både fra Kalaallit Airports Domestic, vores rådgivere og myndigheder.”

”Vi forventer at modtage nogle gennemarbejdede og konkurrencedygtige tilbud, som muliggøre igangsætning af anlægsarbejderne på denne længe ventede lufthavn i Qaqortoq” slutter han.

Anlæggelsen af lufthavnen forventes at tage ca. tre år og vil være klar til beflyvning 4. kvartal 2023.

Henvendelse vedr. indhold rettes til Direktør Peter Wistoft på peter@kair.gl