Administrerende direktør, Peter Wistoft, har efter eget ønske opsagt sin stilling i Kalaallit Airports Holding A/S, og i datterselskaberne Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S for at søge nye udfordringer i Danmark. Opsigelsen har virkning fra 30. september 2020.

”Bestyrelsen beklager at miste en stærk kompetence som har været med i lufthavnsprojekterne næsten fra starten, og som har ydet en stor indsats for at drive projekterne fremad, men tager Peter Wistofts beslutning til efterretning", siger bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, som samtidig takker Peter Wistoft for hans indsats i selskabet.

Selskabets bestyrelse har straks igangsat processen med at søge efter en ny administrerende direktør til at lede arbejdet med anlæggelse og forberedelse af driften af de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Indtil en ny administrerende direktør er tiltrådt vil direktør Aviaaja Karlshøj Knudsen, have det daglige ledelsesmæssige ansvar, ligesom bestyrelsesformanden og næstformanden, Christian Berg, vil bistå direktionen med løsning af nogle af de større opgaver, som er nærtstående, herunder forberedelsen af udbuddet af lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne, udbud af lufthavnsteknisk udstyr, og udbud af redningsudstyr, m.v. til alle tre lufthavne.

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til Malene Lynge, kommunikationschef, tel. 342146, PR@kair.gl eller bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, tel. +45 2389 8008.

Nuuk, den 25. juni 2020

Bestyrelsen