Generalforsamling i Kalaallit Airports Holding A/S

Ved Kalaallit Airports Holding A/S’ generalforsamling 10. juni blev der skiftet to bestyrelsesmedlemmer.

2020-regnskabet blev desuden vedtaget af selskabets eneaktionær, Selvstyret.

Kalaallit Airports Holding A/S har dags dato fået godkendt årsrapport og regnskab for 2020. Resultat var i 2020 på -18,7 mio. kr. mod -28,4 mio. kr. i 2019.

Resultatet er helt forventeligt for en organisation som KAIR. KAIR er midt i anlægsfasen af lufthavnene og har dermed større udgifter end indtægter. Der er tilfredshed med regnskabet, og ejeren godkendte beretningen og regnskabs aflæggelsen.

På generalforsamlingen valgtes også ny bestyrelse til Kalaallit Airports Holding A/S. Bestyrelsen består således fra nu, og det kommende år, af:

  • Kjeld Zacho Jørgensen, fortsættende formand
  • Niels Thomsen, fortsættende medlem
  • Julia Pars, nyt medlem
  • Randi Vestergaard Evaldsen, nyt medlem

Fratrædende bestyrelsesmedlemmer:

  • Christian Berg
  • Finn Møller Gaarsmand

Kjeld Zacho Jørgensen takkede på generalforsamlingen for genvalget som bestyrelsesformand.

”Jeg vil desuden også rette en stor tak til Christian Berg og Finn Møller Gaarsmand for deres indsats i bestyrelsen i det forgangne år, og byde Julia Pars og Julia Pars og Randi Vestergaard velkommen i

bestyrelsen,” lød det fra bestyrelsesformanden ved generalforsamlingen.

Kalaallit Airports Gruppen

Imaneq 33, 5. Etage, P.O. Box 2000

3900 Nuuk, Grønland

+299 34 21 40

kair@kair.gl